Vi ønsker å undersøke hvordan det oppleves å være småbarnsforelder i dag!

I forbindelse med prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet er det ønskelig å få informasjon om hvordan småbarnsforeldre opplever foreldrerollen og relasjonen til sitt/sine barn. Alle foreldre som har barn i alderen 0-6 år inviteres derfor til å delta i en anonym undersøkelse. Håpet er at undersøkelsen kan si noe om hvordan det oppleves å være småbarnsforelder i dagens samfunn.

Trykk her for å delta i foreldreundersøkelsen

Dersom du klikker på lenken vil du komme til en nettside med informasjon om deltakelse i undersøkelsen, og om hvordan datasikkerhet ivaretas. Dersom du krysser av for at du samtykker til deltakelse vil du bli tatt videre til selve undersøkelsen.    

Foreldre som gjennomfører kurs i Trygghetssirkelen/COS P vil bli invitert til å besvare samme undersøkelse før og etter at kurset er gjennomført. Hensikten med dette er å undersøke om det er endringer i måten foreldrene opplever foreldrerollen, og/eller relasjonen til sitt barn før og etter å ha deltatt på kurset. Eventuelle endringer kan gi informasjon om kurset har hatt noen effekt som kan være av betydning for den tidlige foreldre-barn relasjonen, og som kan antas å være av betydning for barn og unges psykiske helse og trivsel.

Kontaktinformasjon

Trygge foreldre på Haugalandet

Prosjektleder
Ingvild Rasmussen, psykolog 
E-post: ingvild.rasmussen@haugesund.kommune.no

 

Informasjon om personvernrettigheter:
Gisle Stødle, personvernombud Haugesund kommune
E-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no

 

RKBU Vest
Hanne Cecilie Braarud, Forsker RKBU Vest 
E-post habr@norceresearch.no

 

Kjell Morten Stormark, Forsker RKBU Vest 
E-post kjst@norceresearch.no