Film og videokonsesjon

KORT FORTALT

  • For kommersiell fremvisning av film eller video (for eksempel kino) må man søke om løye  
  • Du trenger ikke søke om konsesjon for salg eller utleie av film og video i næringsøyemed. Denne ordningen ble opphevet i 2011 

Hvordan søker jeg om konsesjon til fremvisning av film eller video?

Alle som skal vise film og videogram i næringsvirksomhet må sende henvendelse til Kultur, idrett og frivillighet

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70