Åpen spørretime i bystyresalen

KORT FORTALT

Her kan du som innbygger eller bruker av kommunale tjenester stille spørsmål til byens folkevalgte. 

Åpen spørretime i forkant av alle ordinære møter i bystyresalen gir deg som innbygger mulighet til å kommunisere direkte med bystyret.

Målet med åpen spørretime er

  • større åpenhet rundt kommunale forhold.
  • økt interesse og forståelse for lokalpolitikk og kommunale prosesser.
  • gi bystyre og administrasjonen viktige innspill i pågående prosesser.
  • gi byens innbyggere større grad medinnflytelse.

Du kan stille spørsmål ved

  • pågående planlegging.
  • saker som er under forberedelse eller vurdering av administrasjonen.
  • politiske/kommunale utvalg eller arbeidsgrupper.

Du kan ikke stille spørsmål i saker som er

  • unntatt offentlighet.
  • underlagt taushetsplikt.

Retningslinjer for åpen spørretime (PDF, 98 kB)

Send inn ditt spørsmål

Spørsmålet blir mottatt av formannskapssekretær Eli Håland og videreformidlet til ordfører og andre det måtte angå.

Bruke skjemaet under for å sende inn ditt spørsmål.

Felt merket med * må fylles ut