Levekårsundersøkelse

KORT FORTALT

Her finner du Haugesund kommune sin levekårsundersøkelse fra 2014 og 2021.

Formålet med levekårsundersøkelsen er å kartlegge levekårene i Haugesund kommune og geografisk synliggjøre levekårsforskjeller. Funnene bør ligge til grunn for fremtidig planarbeid, fordeling av ressurser og utvikling av tjenestetilbud, spesielt jf. 71.1 i KPA.

Den oppdaterte Levekårsundersøkelsen fra 2021 og gammel fra 2014 kan ikke sammenlignes side-ved-side pga. noen endringer i soner og fremstilling.

Levekårsundersøkelse 2021 (PDF, 3 MB)

Levekårsundersøkelse 2014 (PDF, 13 MB)