FNs bærekraftsmål

KORT FORTALT

 

Klikk på bildet for å lese om hvert av FNs bærekraftsmål

   

 

Haugesund kommune deltar i FN-prosjekt for å sikre bærekraftig utvikling

Haugesund kommune er med i et unikt nasjonalt Bærekraftsnettverk sammen med 12 kommuner og tre fylkeskommuner. Målet er å sikre bærekraftig utvikling. Bærekraftsnettverket er viktig for å vise vei til hvordan kommunal sektor kan oppnå FNs bærekraftsmål.

Direktør for administrasjon og service, Jo Inge Hagland, er leder av prosjektet i Haugesund kommune.

Bærekraftsnettverket har som målsetting å samarbeide nasjonalt, og handle lokalt. I praksis betyr dette at Haugesund kommune har tilgang til viktig informasjon som grunnlag for bærekraftig planlegging og utvikling hvor innbyggeren er i sentrum. Dette gjelder innen viktige områder som blant annet klima og miljø, livskvalitet for innbyggerne, inkludering, innovasjon, handel, opplevelse, kommunale tjenester og økonomi.

Haugesund kommune har allerede deltatt i de første analysene for å se egen bærekraftsutvikling opp mot 100 nasjonale og internasjonale byer og tettsteder.

Analyser og nøkkeltall

Lokale prosjekt

Digital kartlegging av havnivå og bølgepåvirkning

Haugesund kommune og Karmøy kommune samarbeider med Meteorologisk institutt for å innhente data og visualisere framtidens havnivå. Dette kan spare både kommune og innbyggerne for store ressurser. Ved å legge inn digitalt godkjente data for havnivå og bølgepåvirkning i strandsonen spares innbyggerne for å legge fram kostbare konsulentrapporter med konkrete data for å få godkjent byggesøknad.

Samtidig vil det digitale verktøyet være viktig i kommunens samfunnsplanlegging.

Innovasjon

Arbeidet skal bidra til innovasjon og fornyelse i norske kommuner. Det skjer i samarbeid med ulike organisasjoner i FN under paraplyen Smart Sunstainaible Cities (U4SSC)

Bærekraftsmålene skal være en del av Karmøy kommunes samfunns- og arealplanlegging. Karmøy kommune er med i det nasjonale Bærekraftnettverket for å sikre dagens innbyggere, og fremtidens generasjoner, at det blir tatt beslutninger som er bærekraftige og i tråd med FNs bærekraftsmål.

Regjeringens har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål er et politisk hovedspor og skal danne grunnlaget for bærekraftig samfunnsutvikling i Norge.

Samarbeid med Karmøy kommune

Haugesund og Karmøy kommune samarbeider rundt arbeidet med å nå FNs bæreraftmål og i felleskap benytte digitale verktøy i utvikling og oppgaveløsing. I pågående prosjekt i kommunene er det nyttig erfaringsdeling. I tillegg jobbes det med å finne fellesprosjekter. Karmøy kommune har allerede satt i gang et arbeid for å visualisere dagens havnivå og konsekvens av bølgehøyde. Å visuelt vise dette vil være viktig i et planleggingsperspektiv. Karmøy kommune har iverksatt et spennende prosjekt om havnivå og bølgehøyde. 

Mer informasjon

Du kan lese mer om FNs bærekraftsmål på FN-sambandets nettsider.

Du kan også lese på nettsidene til KS om temaet.