Grafisk profil

KORT FORTALT

  • Haugesund kommune har en grafisk profil og maler.
  • Vi bruker denne når vi lager reklamemateriell, profileringsprodukter og presentasjoner.

Fargebruk

I byvåpenet som ble godkjent ved kongelig resolusjon den 5.3.1930 heter det at Haugesund byvåpen skal være tre fykende måker i sølv på blå bakgrunn i tillegg til gullkrone. Kommunevåpenets farger skal i trykksaker være som beskrevet i profilmal. Dette tar utgangspunkt i at kommunevåpenets farger er gullkrone og sølvmåker i tillegg til Process Blue som er riktig farge på skjoldet. Gull og sølv kan brukes i spesielle tilfeller. Våpenet skal trykkes uten noen konturstrek langs skjoldkanten.

Skrifttype

Navnet "Haugesund kommune" gjengis med skrifttypen Arial med stor forbokstav og ellers små bokstaver.

Plassering

I følge heraldiske regler skal våpen stå øverst til venstre på brevarket. Skriften skal plasseres i henhold til faste regler under eller ved siden av skjoldet. For publikasjoner er det faste maler til bruk i utforming. Malene er utarbeidet i word og inneholder en profilstripe som hovedkjennetegn.

På internett er hovedregelen at virksomhetens tilhørighet til Haugesund kommune skal vises ved bruk av byvåpenet. Regler for farge og størrelsesforhold gjelder også her. Våpenet skal plasseres øverst på venstre side av skjermbildet. I våpenet skal det ligge lenke til kommunens hovedside. (http://www.haugesund.kommune.no) slik at man ved å klikke på våpenet kommer direkte til disse sidene.

Det er et fastsatt oppsett for visittkort. Her er profilstripen plassert øverst med byvåpen øverst til venstre. Profilstripen består av tekst - Haugesund kommune - med et profilelement på mørk blå bakgrunn. Skrifttypen er Arial.

Eiendomsrett og bruksrett

Haugesund kommune er eier av byvåpenet. Som hovedregel kan våpenet bare brukes av kommunen og kommunens administrasjon og virksomheter under utøvelse av kommunal virksomhet, og som dekorasjon i kommunal sammenheng.

Våpenet kan også brukes som eiermerke på kommunale bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenet kan brukes til jakkemerker o.l. og på veiskilt når skiltet angir administrativ grense. Ordføreren kan i særlige tilfeller dispensere fra disse bestemmelser. Segl, merke eller våpen må ikke brukes slik at det uriktig gir inntrykk av at den som benytter det innehar noen kommunal stilling eller representerer kommunens myndigheter på annen måte.

Tvisttilfeller om hvem som får bruke bymerket kan bringes inn for formannskapet. Les mer om dette i kommunens flagg og bannerplan

Våpenet skal ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn, for eksempel i private brev. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med byvåpenet.

For mer informasjon om bruk av byvåpen og grafisk profil  - kontakt avdeling Organisasjon og informasjon på telefon 52 74 44 46 eller e-post: oi@haugesund.kommune.no

Brukermanualen finner du her (PDF, 3 MB)

Språkprofil

Som kommune formidler vi viktig informasjon som handler om innbyggernes muligheter, rettigheter og plikter. Dette innebærer at vi må skrive tydelige og klare tekster som når ut til alle, og som alle kan forstå. Haugesund kommune har nå utarbeidet en språkprofil som kan være et godt hjelpemiddel og oppslagsverk for oss som skriver.

Språkprofilen skal være et verktøy for de ansatte slik at de skriver klart og tydelig. Gode tekster og klart språk er grunnleggende for å fremme deltakelse og yte god service til innbyggerne i kommunen vår. Målet er at alle tekstene våre skal være både forståelige og nyttige for dem vi skriver til. Noen ganger handler dette om å rydde opp og lage en logisk struktur, i andre tekster handler det om å finne gode løsninger for å forene komplisert juss og klart språk.

Språkprofilen til Haugesund kommune (PDF, 717 kB)

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund