Direktør for tekniske tjenester

KORT FORTALT

Direktør Bjørnar Måleng har ansvaret for tjenesteområdet Teknisk.

Tekniske tjenester består av virksomhetsområdene:

  • Enhet for byutvikling
  • Teknisk enhet
  • Eiendom
  • Bolig
  • Brann og redning

Direktøren er en del av kommunedirektørens lederteam som sammen har et hovedansvar i forhold til politiske og administrative beslutninger, videreutvikle en god bedriftskultur og følge opp resultatkravene i organisasjonen. Det legges stor vekt på teamledelse og god utvikling av kommunenes tjenester, arbeidsgiverpolitikk og samfunnsrolle.

Direktøren har det overordnede fag og økonomiansvar for hele tjenesteområde, og har ansvar for at tjenesteområdet drives i samsvar med de overordnede mål som settes.

Direktøren har ansvar for

  • strategisk ledelse i kommunedirektørens ledergruppe
  • overordnet ledelse av tjenesteområdet
  • budsjett og økonomistyring

 

Bruk rullefelt (scrollbar) under figur for å se hele innholdet.

 

Enheter i tekniske tjenester

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Bjørnar Måleng
Bjørnar Måleng
Kommunaldirektør
E-post
Mobil 98 21 35 76