Paraidrett og tilrettelegging av fritidsaktiviteter

KORT FORTALT

Et tilskudd for å stimulere idrettslag og andre frivillige organisasjoner til å øke aktiviteten og deltakelsen av mennesker med nedsatt funksjonsevne eller særskilte behov for tilrettelegging.

Hva kan det søkes om tilskudd til

  • Tilrettelegging av aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller særskilte behov for tilrettelegging
  • Innkjøp av nødvendig utstyr
  • Fysiske tilretteleggingstiltak
  • Støtte til ekstra utgifter knyttet til reiser, turneringer etc.
  • Støtte til kompetanseheving for ledere og trenere

 

Størrelse på tilskudd

Tilskuddet begrenses oppad til kr 50.000

Søknad

Søknadsfrist er 10. mars.

Søk om tilskudd til paraidrett og tilrettelegging av fritidsaktiviteter her

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70