Organisasjoner med egne/leide lokaler/anlegg

KORT FORTALT

Haugesund kommune ønsker å støtte opp om frivillige lag og organisasjoner som bygger, eier og drifter egne anlegg, samt organisasjoner som har utgifter ved leie av anlegg. Tilskuddsordningen skal kompensere for deler av de utgifter som frivilligheten har i forbindelse med drift/leie av egne eller leide anlegg.

Målgruppe

 • Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Frivillige organisasjoner som skaper aktiviteter for voksne/eldre

I behandling av tilskudd blir følgende prioritert

 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Lav eller ingen deltakeravgift
 • Tilbud for sårbare grupper 
 • Grupper som ikke har andre tilbud
 • Tilbud som er unike eller finnes lite av

Retningslinjer

 • Det kan søkes om tilskudd for utgifter i tidsrommet 1. januar til 31. desember foregående år. 
 • Utgifter det kan søkes tilskudd for er: strøm, forsikring, renhold, vedlikehold, husleieutgifter, kommunale avgifter m.m. (materialkostnader knyttet til dugnadsarbeid/vedlikehold)
 • Alle utgifter det søkes tilskudd om, skal dokumenteres gjennom siste reviderte regnskap. Regnskapet skal fremstå tydelig og detaljert. De utgifter det søkes tilskudd om skal samsvare med postene i regnskapet. 
 • Størrelsen på tilskudd vil avhenge av tilgjengelige midler i ordningen og hvor mange som søker. Det vil maks kunne kompenseres for opptil 30 % av dokumenterte utgifter oppad til kr. 30.000,-
 • Tiltak for å redusere klimautslipp, som målrettede enøktiltak, vil kunne gi større tilskudd.

Tiltak for å øke tilgjengelighet for alle vil kunne gi større tilskudd.

Søknad

Søknadsfrist er 10. mars.

Søk om tilskudd for organisasjoner med egne/leide lokaler/anlegg her

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70