Oppstartstilskudd til nye frivillige organisasjoner og klubber

 KORT FORTALT 

Tilskuddet skal timulere og bistå til etablering av nye frivillige organisasjoner som skaper et mangfoldig organisasjonsliv.

Hvem kan søke

  • Frivillige organisasjoner registrert i Haugesund som ikke tidligere har mottatt driftsstøtte.

Kriterier for tildeling (krav til søker)

  • Organisasjonen må ha minimum 5 registrerte medlemmer.
  • Tilskuddsmottaker skal ha signert kommunens “frivillighetsplakat”

Hva kan det søkes om tilskudd til

  • Kostnader knyttet til oppstart
  • Utstyr
  • Annet

Størrelse på tilskudd

  • Det kan søkes om engangsstøtte på inntil kr. 30.000,-

Søknad

Søknadsfrist er 10. mars.

Søk om oppstartstilskudd her

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70