Mindre tiltak i byheiene

KORT FORTALT

Nå kan privatpersoner eller lag og organisasjoner søke om støtte til mindre tiltak i Djupadalen og byheiene.

Hva kan du søke om

Her kan det søkes om midler til materialer som for eksempel grus og plank. Dette gjelder vedlikehold av turveger. Etablering av nye turveger kan vurderes etter egen søknad. 

Hvor mye kan du søke om

Foreløpig har vi satt en grense på inntil 20.000,- pr. søknad. Vi ser for oss at det kan være rom for å utvide denne grensen i enkelte større prosjekter. 

Hva må du skrive i søknaden

  • tiltakene må beskrives i en kortfattet tekst
  • hvor skal tiltaket gjennomføres, legg ved kart 
  • hvordan skal tiltaket gjennomføres
  • hvem er ansvarlig for tiltaket
  • er tiltaket i forbindelse med eksisterende trasse
  • estimert kostnad 

Vurdering av søknader

Vi behandler søknadene hver måned. Det er kommunens miljøvernrådgivere og avdelingsleder for parkavdelingen som vurderer søknadene. 

Når tiltaket er utført, må det sendes inn dokumentasjon på dette. En beskrivelse hva som er gjort, hva det har kostet og legg gjerne med noen gode illustrasjonsfoto av arbeidet. 

Søk om støtte til mindre tiltak i byheiene her
 

Naturbilde ved Laksefoss i Vangen - Klikk for stort bildeNaturbilde ved Laksefoss i Vangen undefined

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet