Ferietilbud seniorer

KORT FORTALT

Bystyret vedtok desember 2022 å sette av midler til ferietilbud for eldre. Som følge av bystyrevedtaket lyser vi nå ut midler for ferietilbud for eldre i Haugesund for perioden 2023-2026.

Hvem kan søke?

Organisasjoner, lag og foreninger i Haugesund kommune kan søke om tilskudd til ferietilbud for seniorer. 

Kriterier

  • Målgruppen er eldre og seniorer bosatt i Haugesund kommune.
  • Lav eller ingen kostnad for deltagelse.
  • Tilrettelagt for seniorer.

Det er ikke forventet at søkerne stiller med et ferdig opplegg innen søknadsfrist, men vi ønsker en tentativ plan for hva som skal skje og hvordan. Ferietilbudene kan foregå i perioden 1. juni til 1. september.

Søknadsskjema

Fristen for å søke er 10. mars

Søk her om tilskudd ferietilbud for seniorer.

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70
Ingvild Bjerkeland
Rådgiver
E-post
Mobil 92 80 94 38