Arrangementstilskudd

KORT FORTALT

Dette er et tilskudd for å stimulere og bistå frivillige lag og organisasjoner til å kunne arrangere nasjonale og internasjonale arrangementer som bidrar til å utvikle Haugesund og Haugalandet som en viktig arrangementsdestinasjon (by)med gode synergier på tvers av næringer på Haugalandet.

Hvem kan søke

  • Frivillige lag og organisasjoner tilhørende Haugesund kan søke. 
  • Organisasjoner fra andre kommuner kan søke om arrangementet skal foregå i Haugesund.
  • Kommersielle aktører er som hovedregel ikke omfattet, men kan i særlige tilfeller bli vurdert særskilt.

Tilskuddets størrelse

  • Kommunen kan gi opptil kr. 50.000,- i tilskudd.
  • Tilskuddets størrelse vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Grunnlag for støtte knyttes til kostnader med planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Søknadsskjema

Søknadsfrist er 10. mars.

Søk om arrangementstilskudd her

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70