Velkommen til Hemmingstad kultursenter

Hemmingstad kultursenter er kommunens samlepunkt for kultur og fritid i søre og østre bydel. Vi yter service og bistand, tilbyr lokaler til byens barn, ungdom og beboere ellers, samt lag og foreninger. Kultursenteret skal også bidra til utvikling av nye kultur og fritidstilbud i bydelen og arrangere kulturarrangementer i egen regi. 

Illustrasjon av Hemmingstad kultursenter.


Det sentrale målet er at det skal gi folk mulighet til sosiale og kulturelle opplevelser og egenutfoldelse. Vi har troen på at når mennesker møtes og utfolder seg under samme tak, utgjør de en ressurs for hverandre, bydelen og byen. Møter og samarbeid på tvers av alder og interesser gir muligheter hos oss.          

Diverse samarbeidsprosjekter vi er med på

Musikkfest Haugesund, Barnas superlørdag, Kulturnatt, Barn er bra festivalen, Ungdommens kulturmønstring (UKM), Haugaland mesterskapet i pop og rock, ferieaktiviteter, osv.

Hemmingstad kultursenteret har ulike typer rom til frivillige lag og organisasjoner. Vi leier også ut til kurs/konferanse og andre arrangementer/selskaper.

Kontaktinformasjon

Hemmingstad kulturhus
E-post
Telefon 52 73 49 00

Besøksadresse:
Spannaveien 135, 5535 Haugesund