Frivillighet, lag og organisasjoner

KORT FORTALT

  • Haugesund kommune arbeider for å styrke samarbeidet mellom lag og foreninger, og samarbeidet mellom kommune og frivillighet.
  • Det finnes mange typer frivillig arbeid. Hvis du vil bidra, ta kontakt med Haugesund Frivilligsentral.

Haugesund Frivilligsentral

Haugesund frivilligsentral har base på Gamle Slaktehuset i Haugesund sentrum. Den er drevet av Haugesund kommune, og er en del av enheten Kultur, idrett og frivillighet (KIF).

Frivilligsentralen i Haugesund skal være et knutepunkt for folk, frivillige, lag, organisasjoner og kommunale tjenestetilbud. Den vil også være en pådriver for gode samarbeid, kjekke aktiviteter, og varierte fritidstilbud for hele befolkningen.

Vi har en Frivillighetskoordinator som arbeider innen tjenesteområdet for kultur, idrett og frivillighet (KIF). Frivillighetskoordinatoren arbeider for å stryke samarbeid, kompetansenivå og medbestemmelsen til den frivillige sektoren. Frivillighetskoordinatoren skal være en hjelpende hånd for de frivillige organisasjonene i både små og store saker.

Aktiv i Haugesund

Her finner du en oversikt over lag og foreninger i Haugesund kommune. Etter hvert vil det også komme oversikt over aktiviteter og arrangement på denne siden.

Aktiv i Haugesund er en side som skal romme stort og smått som skjer i Haugesund. Det finnes oversikt over lag, foreninger og organisasjoner. Du vil finne faste aktiviteter og arrangementer som skjer i byen. I tillegg kan en finne annen relevant informasjon for både innbyggere og frivilligheten.

Har du en organisasjon du vil registrere, eller aktiviteter du vil legge ut?
Ta kontakt med marthe.svantesvold@haugesund.kommune.no  så får du hjelp til å komme i gang. 

Nettsiden som heter Aktiv i Haugesund finner du her

Kontaktinformasjon

Haugesund frivilligsentral
E-post
Telefon 90 83 08 12