Demensrådgivning

KORT FORTALT

 • Hukommelsesteamet består av en spesialsykepleier og en spesialergoterapeut ansatt i Haugesund kommune.
 • Vi samarbeider med fastleger, hjemmetjenesten, Vedtakskontoret og annet helsepersonell i kommunen.
 • Vi ønsker å hjelpe enkeltpersoner over 65 år og deres familier der det er mistanke om begynnende demens.

Hvem kan kontakte oss

 • Helsepersonell
 • Personer rammet av demens
 • Pårørende og venner

Hva kan vi tilby

Omlag halvparten av personer med sikre tegn på demens er utredet og diagnostisert. 

Tidlig diagnostisering er viktig for å

 • utelukke annen sykdom.
 • gi pårørende og brukere informasjon og kunnskap for å tilrettelegge hverdagen.
 • planlegge livet.
 • søke hjelp i tide.

En del symptomer ved demens er mulig å behandle. Det gjelder hallusinasjoner, vrangforestillinger, angst og depressive symptomer. Noen pasienter kan ha nytte av medisiner spesielt utviklet mot demens. Disse legemidlene kan ikke helbrede eller stoppe sykdommen, men kan hos noen ha symptomatisk effekt.

Når det er fastsatt en sikker diagnose kan vi gi et tilpasset omsorgstilbud og riktig informasjon til bruker og pårørende.

Hukommelsesteamet kan bistå med

 • Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demens. Den kartleggingen er et ledd i en videre utredning. Hukommelsesteamet samarbeider med fastlegene om utredningen på bakgrunn av kartlegging og samtale med bruker og pårørende. 
 • Hukommelsesteamet vil i forbindelse med kartleggingen gi informasjon om aktuelle tjenestetilbud i kommunen. I tillegg gir vi råd og veiledning om hvordan hverdagen kan tilrettelegges i det daglige.  Hukommelsesteamet bistår med søknad om hukommelseshjelpemidler.

Oppfølging

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud. Teamet foretar hjemmebesøk etter ønske fra bruker selv eller pårørende. Vi har taushetsplikt.

Kurs

Hver vår og høst arrangeres det et interkommunalt kurs for pårørende til personer med demens. Dette er et samarbeid mellom kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær. Kurset går på kveldstid, en kveld i uka over 4 uker. Mer informasjon om kurs kommer! 

Kontaktinformasjon

Hukommelsesteamet
E-post
Telefon 95 04 45 39

Åpningstider telefon
Telefonen betjenes kun på onsdager. 

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Filer
Brosjyre hukommelsesteamet i Haugesund (PDF, 101 kB)
Henvisningsskjema hukommelsesteam (PDF, 103 kB)

Demenslinjen
Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til demens? Ta kontakt med Demenslinjen på telefon 23 12 00 40 og snakk med erfarne sykepleiere. Demenslinjen er åpen mandag til fredag klokken 09-15.