Familievernkontoret

KORT FORTALT

  • Familievernkontoret kan hjelpe deg med kurs og gruppeveiledning, par- og familieterapi og foreldreveiledning.
  • Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.
  • Vårt kontor dekker kommunene Haugesund, Bokn, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord.
  • Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle, og du kan ringe oss for å få råd og veiledning eller timeavtale. Tjenesten legger vekt på forebygging, og det oppfordres til å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå forverring av konflikter.

De fleste kommer til familievernkontoret for rådgivning, samtaler om hverdagsproblemer og når en har konflikter eller kriser i familien. På kontoret finner du psykologer og sosionomer som er utdannet innen familieterapi. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt.

Vi tilbyr samtaler på kontoret, på Teams og per telefon. Fysiske møter må avtales på forhånd.

Kontaktinformasjon

Familievernkontoret Haugalandet
E-post
Telefon 52 70 08 20