Søke jobb som brannkonstabel

En brannmann som ser ut over Haugesund by. - Klikk for stort bildeBrannmann i Haugesund kommune Haugesund brannvesen

 

Hva forventes av en brannkonstabel

For å bli brannkonstabel kreves det meget stor fysisk og mental robusthet. Arbeidshverdagen er veldig variert, alt fra mye ventetid til stressende utrykninger. Dette er et praktisk yrke hvor man må evne å se muligheter, løse problemer raskt og være kreativ når det oppstår utfordringer. Som brannkonstabel må du være en lagspiller, du må ha evne til å ta imot og forstå beskjeder i stressende situasjoner og du må være lojal til beslutninger. Samtidig forventes det at man også kan vise omsorg og empati både ovenfor publikum i krisesituasjoner, men også ovenfor kollegaer som har opplevd sterke inntrykk.  

På grunn av de høye kravene som forventes gjennomføres det opptaksprøver for å teste aktuelle kandidater som har lyst til å prøve seg. Dette fordi vi ønsker personer som er godt egnet til yrket, men vi må også være helt sikker på at de som blir tilbudt stilling også klarer å gjennomføre krevende årlige fysiske tester som er et krav for å være brannkonstabel.

Brann- og redningsskolen

I januar 2024 starter de første studentene på den nye fagskoleutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet. Dersom du ønsker å bli brannkonstabel anbefales det å søke opptak på brann- og redningsskolen, kan lese mer om det her.. 

Inntil de første studentene er klare fra brann- og redningsskolen vil Haugesund brannvesen fortsette å rekruttere nyansatte som før. 

Det vil være mulig å søke på stilling som brannkonstabel når det lyses ut under ledige stillinger i Haugesund kommune.

Opptaksprøver for brannkonstabel heltid

Haugesund brannvesen bruker de samme fysiske testene ved opptak som brann- og redningsskolen. Mer informasjon om de enkelte testene kan du lese om her.

Kandidater som ikke klarer minimumskravet, vil få avskjed etter øvelsene som ikke bestås. De som klarer de fysiske kravene, vil gå videre til andre øvelser som består av:

Bassengtest

  • Svømming, minimumskrav 400 meter på 10 minutter valgfri metode
  • Svømming under vann 2x25 meter med 1 minutt pause mellom gjennomføringene
  • Tråkke i vannet uten svømmeføtter med en arm som holder noe over vannoverflaten i 10 minutter
  • Det blir i tillegg flere tester for å avdekke kandidatens evne til å gjøre oppgaver i vannet.

Bevegelighetstest

Kandidaten må være fysisk robust og kunne bruke kroppen sin på en smidig måte

Mentale tester

  • Øvelser i høyden
  • Øvelser i trange og mørke rom
  • Stressende praktiske øvelser

De som etter en poengskala og helhetsvurdering vurderes som best egnet vil få tilbud om å stille på intervju. 

Illustrasjonsbilde av brannslukking - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Tor André Johannesen

  

Kontaktinformasjon

Haugesund brannvesen
E-post
Telefon 52 74 47 00