Prisliste brannvesenet

Prisliste Haugesund brannvesen

Prisliste Haugesund brannvesen
Tjenester Inkl. mva. 2024
Helikopterlanding kr 13 112
Skifting av flaggline m/lift kr 2202
Flaggline i tillegg pr. skifte kr 244
Flagging røde dager pr. bygning/år kr 7740
Flagging off. flaggdager pr. bygning/år kr 12 116
Utlån (pr. døgn)
Utlån av slanger (pr. stk.) kr 244
Utlån av stendere/strålerør (pr. stk.) kr 387
Utlån av flagg (pr. stk.) kr 149
Saneringsmidler
Damolin (brendt granulert leire) pr sekk a 20 kg kr 681
Økoteck/Unisafe (Pulver) pr kilo kr 532
Zugol  pr sekk kr 584
Mannskap
Pris pr. time ordinær arbeidstid kr 866
Pris pr. time 50% overtid kr 1151
Pris pr. time 100 % overtid kr 1473
Pris pr. time 133% overtid kr 1691
Pris pr.time dykker kr 1507
Pris pr. time mobilisering/demobilisering dykker kr 1473
Minstepris dykkeoppdrag (dykking, klargjøring og reisetid) kr 22 500
Dykking per time utover 2 timer (Dykkeleder, lineholder, 2 dykkere) 7500
Biler/maskiner uten fører (pr. time)
Lift kr 1340
Mannskap/Tankbil kr 889
Pick-up  kr 310
Bil inkl. vannskadeutstyr kr 889
Dykkerbil kr 1340
Fyrverkeri
Behandling av søknad om salgstillatelse fyrverkeri kr 2594
Behandling av ufullstendig søknad om salgstillatelse fyrverkeri kr 892
Endring av gitt tillatelse salg av fyrverkei kr 1300
Alarmer
Priser i henhold til kontrakt - lik pris i hele regionen. Ny prisregulering 1.1.