Grilling og bål

KORT FORTALT

Haugesund kommune har en egen lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Hovedregelen er at all åpen brenning er forbudt. Det er blant annet gitt unntak for åpen brenning på grillinnretninger og utepeiser, men kun på egen eiendom og i sjøkanten.

Hva har du lov til ?

Skal du brenne noe i Haugesund kommune og lurer på om du har lov? Ved å sjekke spørsmål og svar her, finner du ut om du har lov eller ikke. Eller om du kan søke om dispensasjon/tillatelse.

Grilling i turområder

Siden det ikke er lov å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander, inkludert engangsgriller, i eller i nærheten av skog og annen utmark, har kommunen satt ut faste griller i Djupadalen og Haraldsvang som kan brukes av alle.

Regler for bruk av grillplassen (PDF, 965 kB)

Kartet under viser hvor grillene er plassert.

Kontaktinformasjon

Haugesund brannvesen
E-post
Telefon 52 74 47 00