Grilling og bål

KORT FORTALT

Haugesund kommune har en egen lokal forskrift som sier noe om åpen brenning og brenning av avfall. Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen. Forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

Grilling

Det er lov å grille på egen eiendom, og i sjøkanten. Det er viktig at en er forsiktig, og kravet til forsiktighet gjelder til enhver tid.  

Det er ikke lov til å grille i nærhet av skog og utmark til enhver tid. Djupadalen er omfattet av forbudet mot grilling i nærhet av skog og utmark. Likevel har Haugesund kommune laget til tre godkjente grillplasser som kan benyttes av alle. Det presiseres at all bruk av engangsgriller er forbudt i Djupadalen.

Kartet under viser hvor det er godkjente grillplasser

Bålbrenning

All åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt i Haugesund kommune. Dette inkluderer også bråtebrenning som er definert som oppbrenning av skogavfall på rydningsland og tørt gress, tørre kvister og annet hageavfall. Det kan gis dispensasjon fra forbudet i enkeltsaker.

Unntak fra forbudet kan være 

 • grill og utepeis på egen eiendom og i sjøkanten.
 • brenning av rent trevirke, som for eksempel ved (ikke impregnert og malt trevirke) i vedovn.
 • brenning av avispapir i vedovn.
 • sankthansbål av rent trevirke, som for eksempel ved (ikke impregnert og malt trevirke), etter melding til og tillatelse fra Haugesund brannvesen.
 • bråtebrenning eller lyngbrenning i jordbruket etter melding til og tillatelse fra Haugesund brannvesenet.

Skal du brenne noe som krever dispensasjon
Da  må du søke om dette. Det er Teknisk enhet som behandler dispensasjonene og kontaktperson er Anne Marthe Dagsland. Ta kontakt på e-post anne.marthe.dagsland@haugesund.kommune.no eller på telefon 52 74 33 23.

Søknad sendes inn på e-post og må inneholde

 • kontaktinfo til ansvarlig søker (navn, mobil).
 • begrunnelse for søknaden.
 • beskrivelse av hva som skal brennes, samt mengde.
 • tid og sted (adresse, punkt i kart).
 • redegjørelse for slukkemuligheter og sikringstiltak.
 • bilder av bålet kan gjerne legges ved søknaden

Søknader som automatisk avslås er

 • brenning i tettbebygde områder.
 • brenning som foregår på natten.
 • brenning av avfall/gjenstander som ikke er rent trevirke. (dette skal leveres til godkjente mottak).

Meld om sankthansbål

Her er skjema for melding om sankthansbål

Områdebrenning

Områdebrenning er kontrollert brenning av utmark og kystlynghei. Slik brenning er viktig for skjøtsel, og er forebyggende brannvern ved å redusere faren for villbranner. For å drive med områdebrenning må en ha tilstrekkelig kompetanse og utstyr, og en må blant annet ta hensyn til nedbørfelt til drikkevann, verneområder og naboer. Områdebrenning må meldes til brannvesenet på eget skjema minst to uker før brenning. Send en e-post til brannvesenet@haugesund.kommune.no for å få skjemaet tilsendt.

Et bilde som viser et brennende bål med flammer. - Klikk for stort bildeBål og ild Illustrasjonsfoto