Håndtering og salg av fyrverkeri

KORT FORTALT

  • Her finner du søknadsskjema om tiltatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri
  • Du finner også informasjon om hva vi trenger for å behandle din søknad

Søknad om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri

Nye søknader om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri må være innsendt innen 1. mai. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

For å kunne behandle søknaden er brannvesenet avhengig av gode skisser som viser utsalgssted og lager. Ved utendørs salgssted og oppbevaring i container må avstandskrav til fasade, vindu, kjøretøy m.m. vises på skisse og overholdes - se krav under. Ved ufullstendige søknader vil søker bli ilagt ekstra gebyr.et 

Ta kontakt med Haugesund brannvesen for mer informasjon om utendørs utsalgssted og salg fra container. 

Hva trenger vi for å kunne behandle din søknad?

  • Ferdig utfylt søknadsskjema innnen 1 mai.
  • Firmaattest og kompetansebevis til ansvarsperson jf. § 9 forskrift om håndtering av fyrverkeri. Les mer om forhandlerkurs her.
  • Ved innendørs salg må branntegninger av bygget med plassering av utsalgssted og ivaretagelse av krav til lagerlokalet for oppbevaring av fyrverkeri oversendes.
  • Ved utendørs salg: dersom lagercontainer er nærmere enn 10 meter fra bygg med det faste utsalgsstedet må det dokumenteres at vegg ivaretar minimum EI60.
  • Ved utendørs salg: dersom utsalgssted er nærmere enn 5 meter fra bygg med det faste utsalgsstedet må det dokumenteres at vegg ivaretar minimum EI60.
  • Ved utendørs salgssted og oppbevaring i container må det vedlegges gode skisser som viser ivaretagelse av §9-5 forskrift  om håndtering av fyrverkeri. Avstandskrav til fasade, vindu, kjøretøy m.m.
  • Ved tilsyn må faktiske forhold ved utsalgsstedet stemme overens med godkjent søknad.

 

Ta kontakt med Haugesund brannvaensen for søknadsskjema om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri. 
Ved ufullstendige søknader vil søker bli ilagt ekstra gebyr.

Søknadsfrist 1. mai

Søknader som kommer inn etter 1. mai vil ikke bli behandlet.

Fyrverkeri ved private arrangement

I henhold til Sør-Vest Politidistrikts styringssignal gis det ikke dispensasjon til fyrverkeri ved ulike private arrangementer enten det er bryllup, 50-års dager, firmamarkeringer, messer, markeder osv. Det kan unntaksvis gis dispensasjon til særskilte offentlige markeringer av stor almenn interesse. Oppskyting skal da kun gjennomføres av profesjonelle aktører med sertifikat for pyrotekniker klasse IV jf. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. 

Forskrift

Her finner du forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (lovdata.no)

Forskriften regulerer bl.a handel med pyroteknisk vare. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 7-4 omhandler bygningstekniske forhold og § 9-6 omhandler person- og kompetansekrav. Les mer om forhandlerkurs her.