Søke, bytte eller si opp barnehageplass

KORT FORTALT

 • Alle barn som er født før 1. september har rett til barnehageplass fra og med august året etterpå.
 • Barn født i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Søke barnehageplass

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private.

Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 15. februar, men du kan søke hele året.

Søk om barnehageplass her i Foresattportalen 

 • Du logger inn via ID-porten.
 • Du må registrere en søknad for hvert barn.
 • Du må velge minst 3 barnehager.
 • Du mottar bekreftelse på e-post når søknaden din er mottatt.
 • Dersom det ikke er plass i barnehagene du har søkt i, får du tilbud om plass i en annen barnehage. 
 • Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage.
 • Du godtar barnehageplassen i «Visma for barnehage» (Nettleseren Explorer kan dessverre ikke brukes.)
 • Foresattportalen bør benyttes til å svare på tilbud om plass, da link i PDF fil ikke alltid vil fungere.

Har du ikke norsk personnummer?

Ta kontakt med Servicesenteret i Haugesund kommune, for å registrere søknad. Du må ta med legitimasjon.

Status på, endre eller slette søknad

 • For å sjekke status på søknaden din må du logge deg inn i barnehageportalen.
 • Når det står "behandlet" vil det si at søknaden er mottatt og godkjent/aktiv på søkerlisten. Du får tilbud når det er ledig plass.
 • Du kan endre eller slette søknaden din dersom du ønsker det.
 • I perioden 16. februar til omtrent 6. mars er barnehageportalen stengt for endring av ønsker på grunn av hovedopptak.

Bytte, permisjon eller si opp barnehageplass

Når må man si opp barnehageplassen?

Du må si opp barnehageplassen din om 

 • du skal bytte barnehage  
 • du ikke ønsker/trenger barnehageplass mer
 • endringer gjøres i Foresattportalen.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk.

Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass.

Oppsigelsestid

Barnehagene har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestid. Det kan variere fra en til tre måneder.

Oppsigelsestiden gjelder vanligvis fra den første i påfølgende måned.

Flere barnehager har regler eller vedtekter som sier at barnehageplasser som sies opp etter 1. februar må betales ut barnehageåret.

Søk om permisjon

Den enkelte barnehage avgjør søknad om permisjon etter gjeldende vedtekter. Dersom du får innvilget permisjon, betaler du vanligvis ikke for plassen i permisjonstiden.

Vedtekter

Vedtektene for kommunale barnehager er vedtatt av utvalg for oppvekst, og de sier noe om eierforhold og forvaltning.

Haugesund kommune eier de kommunale barnehagene, og står ansvarlig for driften. Styrer er enhetsleder for den enkelte barnehage og barnehagene er egne resultatenheter.

Politisk styringsorgan for barnehagene er utvalg for oppvekst.

Her kan du lese vedtektene for kommunale barnehager (PDF, 470 kB)

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund