Vi må hindre spredning av Havnespy

Det er oppdaget en fremmed innvandret art i Karmsundet mellom Haugesund og Karmøy. Didemnum vexillum også kalt Havnespy er funnet flere steder. 

Hva kan du gjøre

Alle kan være med å hindre spredning! Vær oppmerksom dersom du planlegger å flytte båter, utstyr eller annet som har stått i sjøen over en periode. Når du rengjør utstyr skal ikke Havnespy tilbake til sjøen, men må legges på land for å tørke og dø

Vi er i dialog med profesjonelle aktører om videre kartlegging og overvåkning av Havnespy, og iverksetting av tiltak.

Forholdsregler

Innenfor markert område i kartet under henstiller vi på det sterkeste at det ikke fiskes med teiner, ruser eller garn. Fortøyninger i disse områdene må ikke flyttes ut og båter i disse områdene må undersøkes for begroing før de tas i bruk.

Hva er Havnespy

Sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt "Havnespy" er funnet i Haugesund. Den kan gro på det aller meste og fortrenger de naturlige artene. Slik kan den føre til store biologiske og økonomiske konsekvenser. Den klarer ikke å spre seg så langt på egen hånd, vi har derfor en mulighet til å begrense videre spredning dersom vi tar noen forhåndsregler.

Informasjon

For mer informasjon om arten og tiltak som iverksettes, se prosjektsiden til Havforskningsinstituttet, Stavanger Museum og Stavanger dykkerklubb.

Prosjekt havnespy (stavangerdykk.no)

Har du hørt om “Havnespy”? (Statsforvalteren)

Kontaktpersoner

Lene Røkke Mathisen
miljørådgiver, Haugesund kommune
Mobil 996 43 727

Peder Christiansen
miljørådgiver, Karmøy kommune
Mobil: 971 56 935

 

Område en bør vise ekstra aktsomhet når det gjelder spredning av Havnespy - Klikk for stort bildeAktsomhetsområde for Havnespy Illustrasjon