–  Ikke vent med å ta kontakt!

De gir et bredt tilbud innen psykisk helse til barn og unge i byen vår og er nå samlet i en avdeling. 

Bilde av ansatte i Avdeling psykisk helse barn og unge som nå er samlokalisert i 4. etasje på Helsehuset. Framme fra venstre Anna Østrem, Tobias Øverlie, Solveig Bøe og Elin Vormestrand. Bak fra venstre ser vi Anne Bjelland Rønnevik, Siv Marie Øyjord og Renee Christiana Erland.  - Klikk for stort bildeDe jobber i Avdeling psykisk helse barn og unge som nå er samlokalisert i 4. etasje på Helsehuset. Her er de samlet i saccosekkene de har ved inngangspartiet. Framme fra venstre Anna Østrem, Tobias Øverlie, Solveig Bøe og Elin Vormestrand. Bak fra venstre Anne Bjelland Rønnevik, Siv Marie Øyjord og Renee Christina Erland. Ikke tilstede på bildet Ingvild S. Rasmussen, Siri W. Johansen, Signe Kjetland, Elisabeth Emberland, Magnhild Strøm, Britt Jorunn Krakk og Torill H. Totland.

– Hurra for samlokalisering. Å samle oss på ett sted istedenfor at vi er spredt på forskjellige kontorer, gir utvilsomt bedre tjenester til brukerne våre, sier Siv Marie Øyjord som er leder for den nye avdelingen i 4. etasje på Helsehuset i sentrum.

Tverrfaglig

Avdelingen så dagens lys i mars 2023, og i august samme år flyttet de inn i 4. etasje på Helsehuset. Her arbeider 14 personer. Psykologer, sosionomer, familieterapeuter, sykepleier, spesialpedagog, barnevernspedagog og miljøterapeuter side om side og ofte i lag. Alle med lang erfaring og god kompetanse på å gi psykisk helsehjelp til barn og unge.

Barn og unge som strever med kropp og selvfølelse, skolefravær og ensomhet er de hyppigste årsakene til at folk tar kontakt. I tillegg til barn og unge som er engstelige og nedstemte. 

– Vi er fleksible på møtesteder og treffer gjerne brukerne hjemme, på skolen eller på kafè om det er ønskelig, forteller Anna Østrem som utgjør ungdomsteamet sammen med kollega Tobias Hovland Øverlie.

Avdelingen sitt mandat er å arbeide helsefremmende og forebyggende. Derfor har de stort fokus på tidlig innsats og har etablert et «tyngdepunkt» som skal ha fokus på de minste barna. 

–Foreldre med små barn henvender seg oftest med bekymringer i forhold til søvn, samspill og sterke følelsesuttrykk, forteller Øyjord. 

Avdelingen har TIBIR- og PMTO-koordinator som jobber med tidlig innsats for barn i risiko, og de har et program for dem som også har strevd en god stund. Flere lavterskeltiltak er rettet mot å hjelpe foreldre til triste, nedstemte og sinte barn. De har stort fokus på foreldrestøttende tiltak, og støtte og veiledning til de som jobber tettest på barn og ungdom. 

Bruk helsesykepleierne!

Avdelingen er organisert under virksomheten helsestasjon/skolehelsetjenesten og de samarbeider tett med helsesykepleierne i kommunen. Og det er nettopp fra helsesykepleierne de fleste henvendelsene kommer.

– Vi anbefaler å starte med å ta kontakt med helsesykepleierne, men foreldre og unge kan også ta direkte  kontakt med avdelingen. Fordelen med lavterskeltilbud som dette er jo nettopp at det skal være lett å ta kontakt og at det ikke skal gå lang tid før en får hjelp, sier Øyjord som ofte ser at barn og unge har hatt det vanskelig lenge før de ber om hjelp.

– Da har ofte utfordringen blitt større på veien. Så oppfordringen fra oss er at ta kontakt snarest mulig – før det «baller på seg» og ofte blir mer komplisert, sier hun.

Guttene på banen

Egen guttedag på helsestasjonen på Markedet har vært et tilbud i flere år. Nå viser statistikken til avdelingen at guttene søker hjelp omtrent like ofte som jentene.

– Muligens begynner vi å høste frukter av at åpenhet om psykisk helse har vært tema i skolen, i media og i samfunnet ellers de siste årene? Uansett hva som er årsaken, er det positivt at også guttene tar kontakt, sier Øyjord.  

Populære kurs

I verktøykassen har de metoder som blir brukt både gruppevis og individuelt. Her gjelder det å skreddersy hjelpen slik at den treffer best mulig. Haugesund kommune er en del av prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet» som tilbyr kurs i «trygghetssirkelen» (også kalt Cos – p) til alle foreldre med barn under 6 år. I tillegg driver de med foreldreveiledningsgrupper for ungdomsforeldre, og til barneskoleforeldre opptil 12 år. Avdelingen har egen ungdomslos som gir hjelp til ungdom med høyt skolefravær, og et ungdomsteam som er fleksible og ambulerende i sin hjelp til ungdom som trenger noen å prate med. Avdelingen tilbyr også veiledning og hjelp til ungdom under 18 år som bruker eller står i fare for å bruke rusmidler, og til ungdommenes nettverk. De gir også tilbud om hjelp ved avhengighet som ikke er relatert til rusmiddelbruk.

Øyjord er ikke i tvil om at det å samle tjenestetilbudet i felles lokaler er et must. Ikke bare for samarbeidet mellom de ansatte, men også for å gi et enda bedre tilbud til innbyggerne.

– Dette er absolutt et godt sted for aktivitetene våre. Her er det bånn gass hele uken med kurs for foreldre, gruppetilbud til ungdommer og individuelle samtaler med barn, unge og foreldre. Vi er her for byens barn og unge og ikke nøl med å ta kontakt om du ønsker mer informasjon om hva vi kan tilby, sier hun.

Her finner du mer informasjon om avdelingen og lenke til henvisningsskjema!