Foreldrekurs i barnehagene

Visste du at Haugesund er en av fem kommuner på Haugalandet som tilbyr gratis kurs i foreldrerollen til ALLE småbarnsforeldre i kommunen? Fremover tilbyr vi også kurs via barnehagene. 

Anna Nilssens Minne er en av barnehagene som tilbyr foreldrekurs i sine lokaler. Fagansvarlig i barnehagen Ranveig Sjo er selv sertifisert kursholder. På bildet er hun sammen med arbeidsgruppen for prosjektet i Haugesund kommune. Fra venstre fagansvarlig og kursholder Ranveig Sjo, kurskoordinator Siri Wendelbo Johansen, prosjektleder Ingvild Rasmussen, barnehagefaglig rådgiver Kristin Vikse. Kristin og Siri er også med som kursholdere. - Klikk for stort bildeAnna Nilssens Minne er en av barnehagene som tilbyr foreldrekurs i sine lokaler. Fagansvarlig i barnehagen Ranveig Sjo er selv sertifisert kursholder. Her er hun sammen med arbeidsgruppen for prosjektet i Haugesund kommune. Fra venstre fagansvarlig og kursholder Ranveig Sjo, kurskoordinator Siri Wendelbo Johansen, prosjektleder Ingvild Rasmussen, barnehagefaglig rådgiver Kristin Vikse. Kristin og Siri er også med som kursholdere.

– Vi begynte å tilby COS-Parenting- (Trygghetssirkel) kurs for alle foreldre i 2021 gjennom det interkommunale prosjektet “Trygge foreldre på Haugalandet”. Mange foreldre har deltatt og gitt svært gode tilbakemeldinger om økt trygghet i foreldrerollen, forteller Siri Wendelbo Johansen som jobber som psykologspesialist i Haugesund kommune med spesielt ansvar for foreldrekursene i prosjektet.

Kurs i barnehager

Kursene er et foreldrestøttende tiltak med fokus på tidlig innsats - Trygge voksne gir trygge barn! Fra våren 2024 tilbyr Haugesund kommune også foreldrekurs via barnehagene. 

– Vi benytter lokalene til noen av barnehagene i byen, i tillegg til lokaler i Helsehuset i sentrum. Foreldrene velger selv hvilket kurs de ønsker å delta på. Første mann til mølla! Der det er to foreldre, er det flott om begge deltar, sier Siri Wendelbo Johansen. 

Kursrekken på 8 samlinger er for alle foreldre med minst ett barn i førskolealder. Du trenger ikke oppleve spesielle utfordringer i foreldrerollen for å delta.

For mer informasjon og påmelding se link