Stengt vann og vannlekkasjer

KORT FORTALT

  • Ved mindre lekkasjer på privat eller offentlig vannledning meld fra i VOF - varsle om feil.
  • Ved større feil og oversvømmelser, kontakt vann og avløps vakttelefon 952 65 295 (SMS besvares ikke).

Stengt vann

Hvis vannet må stenges får du varsel på telefon. Det er ikke alltid vi når ut med varsling til befolkningen. 

Noen ganger greier vi dessverre ikke å sette på vannet til planlagt tid fordi vi har støtt på uventede problemer underveis. Vi jobber alltid for at den tiden du er uten vann skal bli kortest mulig.

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett.

Ønsker du å bli varslet ved planlagt stenging av vannforsyningen?

Har du eller din bedrift behov for å motta varslinger for en adresse i tillegg til din oppføring i offentlige register? På varslemeg.no kan du enkelt sjekke dine eksisterende oppføringer i tilleggsregisteret, og legge til nye oppføringer.

Her kan du registre telefonnummeret ditt på varslemeg.no

Bedrift

For bedrifter hentes det kontaktinformasjon fra enhetsregisteret. Ved å registrere bedriften via varslemeg.no kan bedriften registreres som en sårbar abonnent.

Privatperson

For privatpersoner hentes det kontaktinformasjon fra det nasjonale kontaktregisteret. Ved å registrere privatpersoner via varslemeg.no kan personer registreres seg med tilleggsoppføringer på adresser som ikke ligger i det nasjonale kontaktregisteret. For eksempel kan man få oppføring på foreldres - eller slektningers boligadresse.

Hva skal du gjøre hvis vannet er stengt?

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte. 
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana.
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
  • Det er lurt å vente med vask av lyse klær hvis vannet er brunt.

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning.

Vannlekkasje

Ser du store mengder vann som fosser fram på terrenget eller i gaten kan det være vannlekkasje på en offentlig ledning. Dette kan medføre stor skade og må derfor utbedres raskt.

Hører du sus i rør som ikke stopper, opplever lavere vanntrykk enn vanlig eller ser litt vann som sildrer fram på terrenget eller i veien, og som ikke skyldes nedbør, så kan det være en mindre lekkasje på privat eller offentlig vannledning.

Meld fra i VOF - varsle om feil.

Oversvømmelse

Oversvømmelse av vann eller avløp på grunn av brudd på en ledning eller mangel på kapasitet på ledningsnettet kan føre til store skader. Sikre verdier, meld i fra umiddelbart til vann og avløps vakttelefon 952 65 295

Ved oversvømmelse på egen eiendom må du kontakte forsikringsselskapet ditt.

Dersom det oppstår skade på bygning eller innbo skal huseier normalt ta dette opp med sitt forsikringsselskap. Forsikringsselskap har anledning til å kreve regress av annen part.

Det vil i slike situasjoner være ønskelig at eier eller andre berørte parter har anledning til å dokumentere skader ved hjelp av foto, video eller lignende. Ting det kreves erstatning for skal dokumenteres.

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet