Plan for oppvekst

KORT FORTALT

Her finner du Haugesund kommunes strategi- og temaplaner for oppvekst.

Temaplan for tjenesteområdet oppvekst

Barnehage

Skole

 

Er det temaplaner eller strategidokumenter du savner, send en henvendelse til postmottak@haugesund.kommune.no 

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund