Bli miljøsertifisert

Miljøfyrtårnsystemet hjelper kommunens og private virksomheter å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Hvem kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern, kommuner og fylkeskommuner. Miljøfyrtårn har i dag over 80 bransjekriterier, som betyr at miljøfyrtårnarbeidet er tilpasset rammene for den enkelte virksomheten.

Hvordan bli miljøsertifisert

Kommunen skal da bidra til at virksomheter reduserer sin miljøbelastning, bedre sitt arbeidsmiljø og oppnår konkurransefortrinn gjennom å utnytte mulighetene til det grønne skiftet.

Ta kontakt om du ønsker å miljøsertifisere din bedrift.

Kontaktinformasjon

Tina Desiree Haddeland
Ingeniør
E-post
Mobil 47 66 98 80