Vedtatt endring av reguleringsplan

Flathauggata 12 - RL1401, RL1454 og RL1580

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 har Utvalg for plan og miljø i møte 13. mars 2024 vedtatt endring av reguleringsplan for Flathauggata 12 – RL1401, RL1454 og RL1580.

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for nytt kontorbygg med tilhørende overflateparkering, grønnstruktur, gangveg og havnepromenade.

Saksdokumenter er tilgjengelige gjennom arealplaner.no ved å søke på navn eller RL-nummer/Plan-ID, eller ved henvendelse til saksbehandler i Haugesund kommune.

Kontaktinformasjon

Postmottak
E-post
Telefon 52 74 30 00

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte. 

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund