Vedtatt detaljregulering

Detaljregulering av Haugaland Kraft gnr. 35, bnr. 108 mfl - RL1806

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Haugesund bystyre i møte 13. mars 2024 vedtatt detaljregulering av Haugaland Kraft gnr. 35, bnr. 108 mfl - RL1806.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av hovedkontoret og benyttelse av alle tilgrensede eiendommer som er eid av selskapet.

Saksdokumenter er tilgjengelig gjennom: arealplaner.no ved å søke på navn eller RL-nummer/Plan-ID, eller ved henvendelse til saksbehandler i Haugesund kommune.

Kontaktinformasjon

Postmottak
E-post
Telefon 52 74 30 00

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte. 

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund