Atelierstøtte i Haugesund

Haugesund kommune ønsker å støtte kunstnere ved å bidra til arbeidslokaler. Formålet er å styrke den visuelle kunsten i byens kultur. 

Retningslinjer

 • Søknadsperioden starter 20.mars og med søknadsfrist 20.mai hvert år.
 • Det tildeles 5-10 stipendier for en periode på 1 år.
 • Stipendet gir 1000,- til 3000,- per måned (avhengig av antall søkere).
 • Profesjonelle billedkunstnere eller Kunsthåndverkere med medlemskap i NBK eller NK. Nyutdannede må ha fullført relevant utdanning de siste tre årene
 • Leieavtale på atelier med adresse i Haugesund. Hjemmeatelier godkjenner ikke mm. det er behov på grunn av funksjonsnedsettelse.
 • Søker må ha et organisasjonsnummer.

Støtte for nyutdannede

 • Må ha fullført bachelor- eller mastergrad i kunst de siste tre årene.
 • Stipendet kan gis før man finner atelierplass, men betaling skjer ved innsending av signert leieavtale.
 • Nyutdannete søkere kan tildeles høyere støtte.
   

I søknad legges ved

 • CV med vekt på de siste årenes aktivitet.
 • Leiekontrakt av lokalet.

Bruk av atelier

 • Lokalet skal ligge i Haugesund kommune.
 • Lokalet skal brukes til kunstproduksjon.
 • Søker er ansvarlig for at lokalet er egnet til formålet.
 • Ikke tillatt for bolig/overnatting.'
 • Mulig å dele med annen kunstner.
 • Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet er nødvendig (f.eks. utstillinger, stipend). Dette vil bli skjønnsmessig vurdert ut fra hver søknad.

Fremleie

 • Tillatt ved utenlandsopphold eller nasjonale oppdrag.
 • Det må søkes i forkant hos Haugesund kommune.

Tildeling

Tildelingen Besluttes av et tildelingsutvalg med representanter fra Haugesund kommune, NBK-R, og NK-Vest.

Søknadsskjema

Søknadsstart er 20. mars og søknadsfrist er 20. mai.

Her fyller du ut søknadsskjema for atelierstøtte