Støtte til kjøp av el-sykkel

Nå kan alle innbyggere i Haugesund kommune søke om å få støtte til kjøp av el-sykkel. Haugesund kommune har mottatt midler fra Kolumbus, derfor er det opprettet en ny støtteordning. Hver søker kan få opptil 5000 kr i støtte. Opp mot 150 heldige haugesundere kan få støtte gjennom denne ordningen. 

For et grønnere Haugesund med en aktiv befolkning. 

Bilde av en el-sykkel - Klikk for stort bildeSøk om støtte til kjøp av el-sykkel! Lorna Dyrkolbotn

Hvem kan søke?

 • Søker må være bosatt/registrert i Haugesund kommune
 • Du må være over 18 år for å søke og ha BankID 
 • Hver søker kan kun få støtte til én el-sykkel

Hva kan du søke til?

 • Støtte på el-sykkel inntil 5000 kr
 • Alle typer el-sykler inngår i ordningen (ordinære el-sykler, lastesykkel, terrengsykkel) Det gis ikke støtte til el-sparkesykkel. El-sykkelen må være godkjent for bruk i Norge
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 50% av prisen på el-sykkelen (støtte på inntil 5000 kr). Det betyr at hvis du kjøper en el-sykkel til kr 5000, vil støtten bli på kr 2500, men hvis du kjøper en el-sykkel til kr 20 000, vil tilskuddet være kr 5000
 • Du kan ikke søke om støtte til el-sykkel som allerede var bestilt eller kjøpt før du søkte. Du kan bestille eller kjøpe elsykkel etter at du har søkt, men det vil ikke ha innvirkning på om du får støtte eller ikke
 • Du kan kjøpe ny eller brukt sykkel, men el-sykkelen må være kjøpt hos en forhandler, ikke hos privatperson. Husk å ta vare på kvitteringen, som må vise navn på kjøper, at det er en elsykkel som er kjøpt og prisen på el-sykkelen
 • Vi oppfordrer til å velge lokale forhandlere. Dette pga. service- og reparasjonsordninger, opplæring på sykkel, samt viktigheten av å støtte lokal næringsvirksomhet 

Søknadsfristen

Frist for å søke er 24. desember 2023

Hva skjer videre?

 • Søknadsskjema holder åpent til 24. desember 2023 kl 23.59. Søknader som kommer etter dette blir ikke vurdert
 • Tilsagnsbrev eller avslagsbrev blir utsendt innen 15.01.2024. Utbetalingsskjema sendes ut sammen med tilsagnsbrev. Får du avslagsbrev, får du heller ikke et utbetalingsskjema.
 • Frist for å sende inn utbetalingsskjema med kvittering for innkjøpt el-sykkel er 01.05.2024. Har du ikke sendt inn utbetalingsskjema med kvittering innen dette, blir tilsagnet trukket tilbake
 • Hvis det blir flere søkere enn det er midler til, vil det bli foretatt automatisk loddtrekning om hvem som får støtte
 • Støtten skal betales tilbake om den er utbetalt på feil grunnlag
 • Alle som får støtte til å kjøpe el-sykkel skal svare på en spørreundersøkelse om reisevaner fra Kolumbus. Denne sendes ut i tre deler.


Søk om støtte til kjøp av el-sykkel! 

Hvorfor denne støtteordningen?

Målet med denne tilskuddsordningen er å redusere antall biler på veiene og legge til rette for at flere velger sykkelen som transportmiddel. Når elektriske elsykler erstatter kjøretøy med fossilt drivstoff, bidrar det til å redusere utslipp av klimagasser i Haugesund. I tillegg er det bra for folkehelsa om flere velger aktiv transport, da statistikken viser at mange er for lite fysisk aktive.
El-sykler er et godt alternativ til bilen, men de koster gjerne mer enn vanlige sykler. Derfor ønsker vi, i samarbeid med Kolumbus, å støtte de som går til innkjøp av en el-sykkel. 

Kontaktinformasjon

Lorna Dyrkolbotn
Rådgiver
E-post
Telefon 52 74 32 83