Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer. Profesjonelle institusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet kan søke støtte.

Om

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, omsorgssentre og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Den kulturelle spaserstokken gir tilbud innen alle kunstformer: Musikk, teater, film, litteratur, kunst, og gir i stor grad oppdrag til lokale utøvere.

Tilbud fra utøver

Programforslag ønskes tilsendt fra profesjonelle institusjoner eller enkeltaktører innen kunst- og kulturfeltet. Turnevirksomhet i Den kulturelle spaserstokken innebærer vanligvis to konserter per dag og utøvere honoreres etter faste takster.

Her melder du inn programforslag til Den kulturelle spaserstokken i Haugesund.

Vi vurderer programforslag ut fra hvordan det passer inn og hvilket format som egner seg best. Vi tar kontakt med utøvere som er aktuelle. Utøver(e) blir engasjert for ett eller flere oppdrag etter nærmere avtale.

Frist

Forslagsfrist  er 10.november for vårhalvåret og 10. mai for høsthalvåret.

Den kulturelle spaserstokken booker program 2-9 måneder i forkant av arrangement.

Målet med ordningen

Et godt og tilgjengelig kulturtilbud er viktig gjennom hele livsløpet. Det er et mål at alle seniorer i Haugesund har tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud. Arrangement i Den kulturelle spaserstokken er spesielt tilrettelagt for seniorer, men er åpne for alle interesserte. Kultur er også et viktig helsefremmende virkemiddel, som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet.

Har du spørsmål?

Kontakt Mona Elin Aarø, utviklingsrådgiver i Haugesund kulturskole på telefon 94 01 13 14. E-post: mona.elin.aaro@haugesund.kommune.no