Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna kommunene (USHT)

KORT FORTALT

Haugesund kommuner er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna kommunene. Utviklingssenteret som holder til på Bjørgene omsorgssenter, har et samfunnsoppdrag for alle kommunene i Helse Fonna regionen. Samfunnsoppdraget er gitt av Helsedirektoratet. 

USHT sitt samfunnsoppdrag er: ​

  • Legge til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling.​
  • Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis.​
  • Bidra til innovasjon og nye løsninger og til spredning av disse.​
  • Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid.​
  • Medvirke til og tilrettelegge for forskning som er praksisnært og relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Du kan lese mer på USHT sin hjemmeside her!