Sykehjem og omsorgsboliger

KORT FORTALT

Sykehjem

Haugesund kommune har fire sykehjem; Bjørgene, Haraldsvang, Udland og Vardafjell. Sykehjemmene har langtidsplasser for personer med ulike demens- og somatiske lidelser, som ikke kan ivaretas i hjemmet. Bjørgene sykehjem har i tillegg aldershjemavdeling, med noen avlastnings- og vekselplasser for hjemmeboende personer.  

Ingen av våre sykehjem har besøkstider, men det er ønskelig at man respekterer ønsker om måltids- og nattero for pasientene våre. Det er mye aktiviteter ved sykehjemmene, og pårørende og besøkende er hjertelig velkomne til å delta i aktiviteter som konserter og bingo. Sykehjemmene har oppslag om aktiviteter synlig for beboere og besøkende.  

I 2023 utføres det brukerundersøkelse ved alle sykehjemmene, og det vil gjennomføres annet hvert år, her vil også pårørende involveres. Bjørgene, Haraldsvang og Vardafjell sykehjem er fra november 2023 sertifiserte Livsgledehjem, og Udland forventes sertifisert våren 2024. Dette kan du lese mer om her: Livsglede for eldre 

Bjørgene sykehjem
Bjørgene sykehjem ligger sør i byen, og har 84 pasienter fordelt på tre avdelinger; en avdeling for personer med demens, en avdeling for personer med somatiske lidelser, samt en aldershjemavdeling hvor det også er avlastnings- og vekselssenger. 

Bjørgene sykehjem Haugesund kommune

Haraldsvang sykehjem

Haraldsvang sykehjem har 54 pasienter, fordelt på to avdelinger; en avdeling for personer med ulike demensdiagnoser (3. og 4.et) og en avdeling for personer med somatiske lidelser (2.et). 

Bilde av Haraldsvang omsorgssenter - Klikk for stort bildeHaraldsvang sykehjem Cecilie Lilleskare Vaglid

Vardafjell sykehjem

Vardafjell sykehjem hører til under Haraldsvang sykehjem, og er en avdeling for personer med demens. Avdelingen har 34 pasienter.  

Vardafjell sykehjem Haugesund kommune

Udland sykehjem

Udland sykehjem ligger nord i byen, og har 72 pasienter, fordelt på to avdelinger for personer med demens og en avdeling for personer med somatiske lidelser.  

 

Udland sykehjem

Søke om sykehjemsplass

Søk om sykehjemsplass

Omsorgsboliger

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt for deg som trenger pleie, omsorg og praktisk bistand. Tildeling av omsorgsbolig blir gjort av Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester som vurderer hvilket hjelpebehov du har. Ta kontakt med dem om du lurer på betalingssatser. Helsehuset, Udland sykehjem og Bjørgene sykehjem har omsorgsboliger.

For å kunne bli tildelt omsorgsbolig må du

  • være bosatt i Haugesund kommune.
  • ha sendt inn skriftlig søknad.
  • ha et omfattende hjelpebehov av varig karakter.
  • ha behov for tilrettelagt bolig i et egnet bomiljø.

Helsehuset i Sørhauggata

Helsehuset i Sørhauggata har 22 leiligheter til rådighet som omsorgsboliger. Fire av leilighetene, to i hver etasje, er tilrettelagt for to personer og har soverom med plass for dobbeltseng. Alle leilighetene er på 40 og 50 m².

Det er felles uteareal, gode lys- og solforhold og flott utsikt over byen og havet. Leilighetene er tilrettelagt med plass til oppbevaring av hjelpemidler, og god plass for å kunne gi personlig hjelp til brukerne.

Romløsninger kan enkelt og rimelig tilpasses endrede pleiebehov hos den enkelte beboer gjennom utvidelse av åpninger eller flytting av lettvegger.

Trykk her for å søke om omsorgsbolig

Kartet viser plasseringen av våre sykehjem

Kontaktinformasjon

Bjørgene sykehjem
Telefon 52 74 46 00

Besøksadresse
Dikterveien 29, 5538 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder
Kristin D. Vika 

Haraldsvang sykehjem
Telefon 52 74 43 00

Besøksadresse
Framvegen 6, 5519 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder
Astrid Håland

Vardafjell sykehjem
Telefon 52 74 43 00

Besøksadresse
Fjellvegen 19, 5532 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder
Astrid Håland

Udland sykehjem
Telefon 52 71 07 00

Besøksadresse
Stallveien 30, 5517 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder
Eli Kristoffersen

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund