Søke omsorgsbolig

KORT FORTALT

  • Omsorgsboliger er lettstelte boliger tilrettelagt for deg med nedsatt funksjonsevne.
  • Omsorgsboliger har ikke fast bemanning. Trenger du hjelp i hjemmet kan du søke om dette hos Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt for deg som trenger pleie, omsorg og praktisk bistand. Tildeling av omsorgsbolig blir gjort av Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester som vurderer hvilket hjelpebehov du har.

For å kunne bli tildelt omsorgsbolig må du

  • være bosatt i Haugesund kommune
  • ha sendt inn skriftlig søknad
  • ha et omfattende hjelpebehov av varig karakter
  • ha behov for tilrettelagt bolig i et egnet bomiljø

Bjørgene omsorgssenter

Bjørgene omsorgssenter har omsorgsboliger som ligger ved siden av omsorgssenteret.

Helsehuset i Sørhauggata 

Helsehuset i Sørhauggata har 22 leiligheter til rådighet som omsorgsboliger. Fire av leilighetene, to i hver etasje, er tilrettelagt for to personer og har soverom med plass for dobbeltseng. Alle leilighetene er på 40 og 50 m².

Det er felles uteareal, gode lys- og solforhold og flott utsikt over byen og havet. Leilighetene er tilrettelagt med plass til oppbevaring av hjelpemidler, og god plass for å kunne gi personlig hjelp til brukerne.

Romløsninger kan enkelt og rimelig tilpasses endrede pleiebehov hos den enkelte beboer gjennom utvidelse av åpninger eller flytting av lettvegger.

Husleie er på 8000 kr per måned inkludert trygghetsalarm.

På denne lenken kan du søke om omsorgsbolig i Haugesund kommune

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund