Korttids- og langtidsopphold

KORT FORTALT

Korttidsplass

Korttidsplassene er et tilbud til deg

  • som er hjemmeboende.
  • som blir utskrevet fra sykehuset og trenger avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme.

Rehabilitering, lindrende behandling og øyeblikkelig hjelp

Sentrum behandlingssenter (SBS)

SBS holder til ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Enheten har 60 sengeplasser fordelt på to avdelinger. 5. etasje er en avdeling for pasienter som av ulike grunner har behov for et korttids- eller et rehabiliteringsopphold. I 6. etasje er avdeling for øyeblikkelig hjelp, mottak og lindrende behandling. 

Hvis du har behov for intensiv oppfølging eller ikke kan motta rehabilitering hjemme, kan du få rehabilitering ved Sentrum behandlingssenter. Sentrum behandlingssenter tilbyr også lindrende behandling til alvorlig syke og døende pasienter ved livets slutt. I tillegg tilbys øyeblikkelig hjelp som er en kommunal hasteplass til pasienter som er i en tilstand eller situasjon der utredning, eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for et opphold uten unødvendig venting. 

Avlasting i sykehjem

Avlastning i sykehjem er et hjelpetilbud til deg som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid.

Avlastning skal gjøre det mulig å

  • opprettholde gode familierelasjoner.
  • bevare sosiale nettverk.
  • ha nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Langtidsplass

Langtidsplass er et tilbud til deg

  • som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling.
  • som ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

Hvordan søke

Du søker ved å sende søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester til Vedtakskontoret. Ta kontakt med Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester for å få vurdert helsetilstanden din og finne det tilbudet som passer deg best.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Sentrum behandlingssenter
Telefon 52 74 38 00

Besøksadresse
Karmsundgata 134, 5528 Haugesund

Virksomhetsleder
Kathrine Louise Straum

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund