Koronavaksine

KORT FORTALT

 • Personer i risikogruppe og personer som er født i 1958 eller tidligere kan fra og med uke 40 ta høstens oppfriskningsdose dersom de selv ønsker det.  
 • Du kan ta gratis koronavaksine på
  • Vitusapotek Haugesund (sentrum)
  • Apotek 1 Amanda
  • Boots Apotek Kvalasenteret

Beskyttelsen du har oppnådd etter tidligere vaksinedoser eller gjennomgått sykdom vil avta over tid. FHI anbefaler derfor at de som er mest utsatt for alvorlig koronasykdom tar en ny dose før vintersesongen 23/24.

Anbefalinger om vaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24: 

personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 

personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe 

ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 

barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig  

gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Timebestilling

 • Time bestilles fortrinnsvis digitalt, via Helseboka.no, men du kan også ta kontakt per telefon eller oppsøke aktuelt apotek for informasjon og veiledning. 

Du kan ta gratis koronavaksine på Vitusapotek Haugesund (sentrum), Boots Apotek Kvalasenteret og Apotek 1 Amanda. 

Vitusapotek Haugesund (sentrum)

Vaksinerer med Comirnaty Omicron XXB.1.5 fra BioNTech/Pfizer. Den brukes til grunnvaksinasjon og oppfriskningsdose. Vaksinerer fra og med 5 åringer.

Trykk her for timebestilling på Vitusapotek Haugesund (sentrum)

Adresse: Haraldsgata 110
Telefonnummer: 52 80 43 20
Offentlig transport (bybuss): 201, 202, 206, 209 og 210

Boots Kvalasenteret

Vaksinerer med Comirnaty Omicron XXB.1.5 fra BioNTech/Pfizer. Den brukes til grunnvaksinasjon og oppfriskningsdose. Vaksinerer fra og med 12 åringer.

Trykk her for timebestilling på Boots Apotek Kvalasenteret

Adresse: Austrheimsvegen 10 
Telefonnummer: 52 70 03 60 
Offentlig transport (bybuss): 201 

Apotek 1 Amanda 

Vaksinerer med Comirnaty Omicron XXB.1.5 fra BioNTech/Pfizer. Den brukes til grunnvaksinasjon og oppfriskningsdose. Vaksinerer fra og med 12 åringer.

Trykk her for timebestilling på Apotek 1 Amanda

Adresse: Longhammarvegen 27
Telefonnummer: 52 70 53 40
Offentlig transport (bybuss): 201 og 202 

Mer om anbefalingene fra FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24: 

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe 
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 
 • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig  
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.  

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset omikron som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose.  

Barn fra og med 5 år og voksne som omfattes av anbefalingene for høsten 2023 skal ha én dose uavhengig av om de er vaksinert tidligere eller ikke. Barn i risikogrupper fra og med 6 måneder til og med 4 år som ikke tidligere er vaksinert skal vaksineres med 3 doser. 
 
Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine. 

Personer i alderen 18-64 med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper: 

 • Organtransplantasjon   
 • Immunsvikt   
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år   
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)   
 • Downs syndrom 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon   
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon   
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer   
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.   
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året   
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens   
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)   
 • Hjerneslag   

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Dersom du er usikker på om du er i en risikogruppe, bør du spørre legen din. 

For barn og unge under 18 år vil følgende alvorlige grunnsykdommer kunne gi økt risiko for alvorlig koronasykdom: 

 • Organtransplantasjon 
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon 
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn») 
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

Kontaktinformasjon

Koronavaksine
E-post
Telefon 52 74 30 00