Beredskap i Haugesund kommune

KORT FORTALT

Haugesund kommune har en beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes det delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelsen

Kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov 

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

Beredskapskoordinator i Haugesund kommune er Eli Håland. 

Kommunedirektør og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse. Kommunedirektøren har ansvar for kontakt med publikum og media.

Medlemmer i kriseledelsen: kommunedirektør, ordfører, direktører, kommuneoverlege, beredskapskoordinator og leder av informasjonsavdelingen.

Psykososialt kriseteam

Haugesund kommune har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer.

Smittevern

Teis Qvale er smittevernlege og har ansvar for smittevern.

Beredskap i hjemmet

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en god side med råd om egenberedskap.