Studentstipend

Er du ny student i Haugesund? Haugesund kommune tilbyr studenter som melder flytting til byen et stipend.

Bystyret i Haugesund kommune vedtok den 4. mars 2020 at studenter som melder flytting til Haugesund kommune skal tilbys stipend på 4 000,- og ukepass i Den Norske Filmfestivalen.

Kriterier

  • norsk eller utenlands statsborger som har flyttet fra en annen norsk kommune til Haugesund kommune
  • gyldig studentbevis fra inneværende semester
  • studenten forplikter seg til å beholde bostedsadresse i Haugesund kommune under hele studieperioden en er bosatt i Haugesund
  • en forplikter seg til å stå folkeregister registrert til 5. juli det året en er ferdig å studere ved HVL

Søknad

Søknadskjema for stipend og ukepass i Den Norske Filmfestivalen

Om ordningen
Haugesund kommune ønsker å bidra til et aktivt studentliv i Haugesund. Kommunen ønsker at flere studenter ved Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund melder flytting til Haugesund kommune og dermed aktivt kan bidra til å utvikle byen også ved bruk av sin stemmerett ved kommunevalg.

De studenter som tar høyere utdanning mister ikke annen støtte fra Lånekassen ved å melde flytting. Studenten behøver ikke å bytte fastlege når en melder flytting til en annen kommune. Men hvis en likevel velger å gjøre dette kan du kreve på få tilbake den gamle fastlegen, selv om legen har fulle lister. Betingelsen er at det må skje innen 3 år.