Publisert 15.04.2021

Haugesund kommunes nye nettsider er et samarbeid mellom Haugesund, Tysvær, Etne, Vindafjord, Bokn og Sveio. Disse seks kommunene, som har felles publiseringsløsning fra ACOS, har hatt et tett og godt samarbeid når det gjelder design, innhold og funksjonalitet.

Publisert 14.04.2021

Haugesund brannvesen har i dag fått overlevert en ny Bronto F44 brannlift på Scania Chassis. Den erstatter den eldre Bronto-liften fra 1997.

Publisert 13.04.2021

Haugesund deltar i Europan 16, hvor unge arkitekter fra hele Europa inviteres til kollektiv idéutvikling rundt Risøy. Temaet er «levende byer» og oppgaven på Risøy handler om å utnytte byrommene for å binde øyen bedre sammen, fysisk og sosialt.

Publisert 07.04.2021
Luftfoto av Haugesund kommune fra nord mot sør med utsikt over Smedasundet.

De fem regionbyområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene (Tønsberg/Sandefjord/Larvik) jubler over at de nå er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP). 600 millioner skal brukes i den første fireårsperioden i planen.

Publisert 07.04.2021
Det bygges nytt servicebygg som skal inneholde toalett på Vibrandsøy.

Haugesund kommune har i samarbeid Friluftsrådet Vest med startet arbeidet med et nytt servicebygg på Vibrandsøy.

Publisert 29.03.2021
Illustrasjonsfot av baller i en idrettshall

Vi beklager at søknadsfristen for treningstider for kommende skoleår i år er forsinket. Bakgrunnen for forsinkelsen er forhandlinger mellom Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune om bruken og fordeling av brukstid i de 3 fylkeskommunale idrettshallene.

Publisert 24.03.2021
Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen informerer pressen.

Det foreløpig regnskapet for 2020 viser at Haugesund kommune hadde et netto driftsresultat på 60,1 millioner kroner. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ble 1,9 prosent. Budsjettert netto driftsresultat var 37,4 millioner kroner. Resultatet ble 22,7 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Publisert 24.03.2021
En lyspære som illustrerer strømforbruk

Stortinget har nylig bevilget 260 millioner kroner til en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakerne. Husbanken sørger for at pengene blir overført til cirka 90.000 bostøttemottakere før påsken.

Publisert 24.03.2021
Inngangspartiet på vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2

All vaksinering foregår på Vaksinesenteret på Svehaugstemmen 2. Dette er de tidligere lokalene til Ford Auto. Det er mulig å vaksinere inntil 1000 personer per dag så snart vaksinene er på plass.

Publisert 23.03.2021
Hånd som holder pengesedler og myter.

Haugesund kommune skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunene.