Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dato
26. august 2024
Tid
14:00 - 16:00
Sted
Formannskapssalen - Haugesund rådhus.