Byggetilsyn

KORT FORTALT

  • Byggetilsynet kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.
  • Har du spørsmål, eller vil melde fra om noe du tror er ulovlig, kan du kontakte oss på telefon 52 74 32 67 eller 52 74 32 44. Du kan også sende e-post til byggetilsynet@haugesund.kommune.no.

Hva gjør byggetilsynet?

Byggetilsynet kontrollerer at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

  • Byggetilsynet skal bidra til bedre bygg.
  • Vi er pålagt å føre tilsyn.
  • Vi kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, gjerne ved søknad om rammetillatelse og ved søknad om ferdigattest eller brukstillatelse.
  • Vi kan utføre tilsyn på eget initiativ eller på bakgrunn av melding fra publikum.
  • Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på byggetilsyn.

Melde om mulig ulovlig tiltak

Hvis du ser et byggetiltak du tror er ulovlig kan du melde fra om dette. Vi vurderer alle meldinger og du får en tilbakemelding fra oss. Hvis du tror det er fare for liv og helse skal du ringe politiet. 

Hvis henvendelsen din gjelder gjerder, hekk eller trær vil den mest sannsynlig reguleres av naboloven eller grannegjerdeloven.

Kommunen får mange henvendelser om mulige ulovlige byggetiltak. Mange av disse reguleres ikke av plan- og bygningsloven, men er privatrettslig. Husk at kommunen ikke er et konfliktløsende organ, og tar ikke stilling til rene nabokrangler. I slike saker kan du kontakte konfliktrådet. Mange har også rett til hjelp fra advokat hos sitt forsikringsselskap.

Før du melder

  1. Snakk med naboen din først. Det er best å ta en naboprat før du eventuelt kontakter oss. Med en prat over gjerdet får du sikkert vite mer om hva naboen din bygger og hvorfor du ikke har fått beskjed. 
  2. Ta kontakt med oss på telefon 52 74 30 00 eller e-post postmottak@haugesund.kommune.no for å sjekke om det er sendt inn en byggesøknad på eiendommen.  
  3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt. Les mer på siden Må jeg søke.

Slik melder du

Ta kontakt med byggetilsynet på telefon 477 59 891 eller 901 32 473. Du kan også sende e-post til byggesaktilsynet@haugesund.kommune.no.

Slik behandler vi meldingen din

Når du sender inn melding om ulovlig byggetiltak oppretter vi en sak, og gjør nå undersøkelser. Vi kontakter grunneier og i de fleste tilfeller videresender vi meldingen vi har fått inn.

Kommunen får mange meldinger om ulovligheter og vi må prioritere etter alvorlighetsgrad og sakstype. Det kan derfor ta tid før vi får behandlet alle.

Du får en tilbakemelding når vi har vurdert saken.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på problemstillinger som byggetilsynet ofte behandler.

Kontaktinformasjon

Enhet for byutvikling
E-post
Telefon 52 74 30 00