Rigg på kommunal grunn

KORT FORTALT:

  • Skal du sette opp stillas, container, lift eller rigg i kommunale gater, må du søke om arbeidsvarslingstillatelse med skiltplan.
  • Tidligere har Politiet utstedt tillatelser, men nå er det Haugesund kommune som gir tillatelser.
  • Søknader til kommunen må sendes i god tid.

Du må søke om arbeidsvarslingstillatelse dersom du skal sette opp stillas, container, lift eller rigg på kommunal eiendom, ref. Veglovens § 57. 

Finn ut hvem som eier vegen du skal ha arbeid på

Vi har flere vegeiere i kommunen. Du må først sjekke hvem som eier vegen, slik at du sender søknaden til rett plass. Undersøk hvem som er eier av vegen her.

Søknad til Staten vegvesen for arbeid på fylkesveg

Kontakt Statens vegvesen på firmapost@vegvesen.no.

Privatveg

Du trenger ikke søke.

Søknad til kommunen

Søk tillatelse her (RoSyWeb)

  • På forsiden til Rosyweb velger du «Jeg ønsker å  søke en arbeidsvarslingsplan».
  • Det er kun felter merket med rød stjerne (*) og punkt 6 som må fylles ut.
  • For å sette opp stillas, lift eller ha container på fortau må du lage en skiltplan som viser plassering og hvilke offentlig skilter du skal benytte.
  • Husk å «lagre som kladd» mens du registrerer.

Eksempler fra Håndbok N301 - Arbeid på veg (Statens Vegvesen).

  • Arbeidsvarslingstillatelse skal alltid søkes når arbeidet er nærmere enn 3 meter på/under/ved/i veg.
  • Skilt skal være utformet som offentlig normert skilt og teksten skal i utgangspunktet ikke inneholde virksomhetens navn eller firmalogo. 
  • Containere eller liknende skal være utstyrt med reflekterende markeringer plassert på alle hjørner.

For å søke arbeidsvarsling skal du ha arbeidsvarslingskurs 2. Det anbefales å ta arbeidsvarslingskurs 2 så raskt som mulig.

Behandlingstid

Normalt vil det ta inntil 5 dager å behandle en søknad. For større prosjekter og prosjekter som berører trafikkerte gater vil det kunne ta lenger tid. 

Veiledere

Her finner du veiledere som beskrivelser nærmere hvordan en plasserer stillas, lift og containere i Haugesund kommune. 

Veiledning for plassering av stillas og lift i Haugesund kommune (PDF, 788 kB)

Veiledning for utplassering av container i Haugesund kommune (PDF, 344 kB)

Dispensasjon for kommunal parkering

Her finner du søknadsskjema for dispensasjon for parkering på kommunal parkeringsplass

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet