Parkering for håndverkere

Dersom du har behov for å stå parkert på kommunal parkeringsplass lenger enn lovlig tid i forbindelse med arbeid, kan du søke om dispensasjon til Haugesund kommune.

Byens parkeringsplasser skal være tilgjengelig for alle innbyggere. Det er viktig at disse ikke blir beslaglagt over lengre tid. Det er flere parkeringshus i byen som kan benyttes til parkering av håndverksbiler.

Søknad om dispensasjon for parkering

Søknad om dispensasjon må gjøres for hver enkel parkering. Det gis inntil 14 dager dispensasjon.

Dersom det gjelder dispensasjon for parkering på riksvei eller fylkesveg må du kontakte Statens vegvesen.

Søk om dispensasjon for parkering

 Søk om dispensasjon for kommunal parkeringsplass her (rosyweb.no)

  1. Klikk «Jeg ønsker å søke om arbeidsvarslingsplan»
  2. Fyll ut 
    • Alt som er merket med rød stjerne
    • Punkt 2 «Opplysninger om arbeidet»: Skriv inn kjennemerke på bilen som trenger dispensasjon
  3. Hopp over punkt 8 «skiltplan»

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil 5 dager ved fullstendig innsendt søknad.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale gebyr for saksbehandling når du får innvilget søknad om dispensasjon. 

Gebyr for diverse tekniske tjenester
Gebyr Sats 2024
Asfaltlapping, asfaltering per m2 417
Asfaltlapping, Rigg 2216
Avstengning av vannledningsnett, inkl. utspyling 3325
Gebyr saksbehandling arbeidsvarslingsplaner 1956
Gebyr saksbehandling gravetillatelser 2993
Gebyr saksbehandling plassering av containere/stillas m.m. 978
Klorering av vannledningsnett 2034
Korrelering, inntil 1 time 2829
Ny eller ekstra nøkkel til kommunal bolig, per stk. 490
Peiling av rør, inntil 1 time 2086
Privèt, pr. tømming 243,99
Spyling av private kloakkledninger - dagtid, inntil 1 time 2790
Spyling av private kloakkledninger - overtid, inntil 2 timer 6519
Utleie av sperrebukker og trafikkskilt (pris for 2 dager) 143
Utleie av sperrebukker og trafikkskilt (pris fra dag 3) 58,67