Torgsalg og bruk av kommunal grunn

KORT FORTALT

 • Standplass tildeles frivillige lag og foreninger av humanitært eller annet ideelt formål.
 • Torgplass kan leies.
 • Enkelte arrangement kan kreve politiets tillatelse jf. politivedtektene § 2-3.
 • På privat grunn trengs det skriftlig tillatelse fra grunneier. Tillatelsen innhentes på forhånd og vises frem på forespørsel.

Du kan leie torgplass i Torggata og på rådhusplassen. I tillegg har lag og foreninger mulighetene til å låne standplasser til humanitært eller annet ideelt formål.

Standplass

Det er mulig å søke om standplass ved

 • Brummenæs og Torgersens gate
 • Landmannstorget/Steinparken
 • Fiskerne
 • Bytunet

Her kan du leie standplass i Haugesund kommune (bookup.no)

Torgplass

Du kan søke om torgplass i Torggata og på Rådhusplassen.

Torggata

 • Tillatelse gis på dagtid fra klokken 11.00 til 18.00.
 • Torgplassen er 3 m².
 • Det må holdes rent og ryddig. Manglende renhold vil bli utført av andre mot betaling.
 • Det vises for øvrig til politivedtekter i Haugesund kommune § 5-2 vedrørende renhold.
 • Torgplass avtales og betales på Servicesenteret.

Rådhusplassen

 • Tillatelse gis på dagtid fra klokken 08.00 til 18.00.
 • Torgplassen er 3 m².
 • Det må holdes rent og ryddig. Manglende renhold vil bli utført av andre mot betaling.
 • Det vises for øvrig til politivedtekter i Haugesund kommune § 5-2 vedrørende renhold.
 • Torgplass avtales og betales på Servicesenteret. 

Leie av kommunal grunn søknadsskjema

Prisliste torgplasser

Prisliste torgplasser
Gebyr Sats 2024
Leie 1,5 m Rådhusplassen - pris per 3 måneder 3963
Leie 1,5 m Rådhusplassen - pris per dag 130
Leie 1,5 m Rådhusplassen - pris per år 11 729
Leie av plass for juletresalg Rådhusplassen - pris per 2 uker 2879
Leie av plass på Indre kai (søndre del) inntil 50 m2 - pris pr dag 532
Leie av plass på Indre kai (søndre del) utover 50 m2 avtales særskilt
Leie per plass i Torggata - pris per dag 302

Leie av annen kommunal grunn?

Ta kontakt med Servicesenteret dersom du ønsker å leie et annet byrom. Arrangementer langs veg må søkes om til flere instanser. Les mer her på vegvesen.no (Statens vegvesen).

Regelverk for bruk av kommunalt byrom

Her kan du lese regelverket for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangement m.m. (PDF, 196 kB)  

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund