Torgsalg og bruk av kommunal grunn

KORT FORTALT

 • Torgplass eller standplasser tildeles frivillige lag og foreninger av humanitært eller annet ideelt formål, som for å finansiere sin virksomhet eller for å støtte et bestemt allmennyttig formål, selger lodd, merker, blomster, suvenirartikler, prydgjenstander og andre varer av begrenset verdi. Det kan også holdes loppemarked.
 • Torgplasser eller standplasser kan også tildeles til kunstneriske aktiviteter, slik som sang og musikk, dans, teater eller lignende, samt til markeringer i regi av politiske partier eller andre frivillige organisasjoner.
 • På privat grunn skal grunneiers skriftlige tillatelse på forhånd være innhentet og kunne framvises på forespørsel.
 • Utdeling av annonser, reklame eller lignende eller bruk av gående, kjørende eller flygende reklame krever i følge politivedtektene § 4 melding til politiet.
 • Les om hvordan du kan søke om arrangement langs veg (Statens vegvesen)

Du kan leie torgplass i Torggata og på rådhusplassen. I tillegg har lag og foreninger mulighetene til å låne standplasser til humanitært eller annet ideelt formål.

Torggata

 • Tillatelse gis på dagtid fra kl. 11.00 – 18.00.
 • Det er ikke tillatt å ha oppstilling med bil.
 • Maks høyde på bord/stativ er 1,5 meter.
 • Det må holdes rent og ryddig, manglende renhold vil bli utført av andre mot betaling.
 • Det vises for øvrig til Politivedtekter i Haugesund kommune § 20 og 29 vedr. renhold.
 • Torgplass avtales og betales på Servicesenteret.

Rådhusplassen

 • Tillatelse gis på fra kl. 08.00 – 18.00.
 • Det er ikke tillatt å ha oppstilling med bil.
 • Det må holdes rent og ryddig, manglende renhold vil bli utført av andre mot betaling.
 • Det vises for øvrig til politivedtekter i Haugesund kommune § 20 og 29 vedr. renhold.
 • Torgplass avtales og betales på Servicesenteret.

Det er også mulig å leie torgplass i Brummenæs og Torgersens gate, Byparken og Landmandstorget i sentrum. 
 

Leie av kommunal grunn søknadsskjema

Regelverk for kommunale områder (PDF, 31 kB)

Prisliste torgplasser

Prisliste torgplasser
Leie av plass År 2023 eks. mva.
Torggata  
Leie pr plass pr. dag kr 290,00
Rådhusplassen  
Leie for 1,5 m bord pr. dag kr 125,00
Leie for 1,5 m bord for 3 mnd.: kr 3 800,00
Leie for 1,5 m bord for 1 år: kr 11 245,00
Leie torgplass for juletresalg (2 uker) - pr. plass kr 2 760,00
Indre kai (søndre del)  
Leie pr. dag for areal inntil 50 m2 kr 510,00
Areal utover 50 m2 avtales særskilt  
Torghandel på rådhusplassen

  

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund