Offentlig vann og avløp

KORT FORTALT

  • Når du skal koble deg til offentlig vann og avløp må du ha godkjenning fra kommunen.
  • Godkjent rørlegger eller entreprenør må sende søknad om å koble det til offentlig vann og avløp.
  • Her finner du søknadsskjema for utslipp av avløpsvann fra hus og hytter.

Sjekk mulighet for tilkobling

Du kan sjekke om det er mulig å koble eiendommen til vann og avløp ved å ta kontakt med teknisk enhet.

Hvem melder om tilkobling?

Kun godkjente rørleggerfirma kan melde inn arbeid om kobling til offentlig vann og avløp. Dette gjelder nye anlegg, reparasjoner og rehabilitering. Meldingen skal inneholde teknisk beskrivelse, innmåling av arbeidet og ferdigmelding.

Utslipp av avløpsvann

Søknadsskjemaet skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig nett.

For søknadskjema om utslipp av avløpsvann fra hus og hytter, ta kontakt med Teknisk enhet.

Lover og regler

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet