Bransjeside for rørleggere og entreprenører

KORT FORTALT

 • Ta kontakt med Teknisk enhet for info om lokale bestemmelser til felles VA-norm
 • VA-norm.no
 • Autoriserte rørleggere henter vannmåler ved Jovegen 90

Digital rørlegger- og ferdigmelding

For søknad og behandling av vann- og avløpsarbeid i Haugesund kommune, benyttes en heldigital søknad og behandlingsløsning. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan søke og utføre denne type arbeid.

I løsningen kan du søke om

 • Søknad om vann- og avløpsanlegg på private anlegg
 • Søknad etter melding om pålegg
 • Melding om utført vann- og avløpsarbeid
 • Søknad om utslippstillatelse

I løsningen kan du

 • Fylle ut søknad
 • Tegne direkte inn i kartet
 • Sjekke hvordan det går med saken
 • Sende ferdigmelding

Tjenesten gir deg god oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert. Hvert rørleggerfirma logger seg på med brukernavn og passord og får da tilgang til alle sine saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker.

Registrering av bedrift

 • Det er den som registrerer bedriften som blir brukeradministrator.
 • Brukeradministratoren må legge til ytterligere ansatte som skal kunne sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften.
 • Ansatte som skal benytte løsningen får en e-post for å fullføre registreringen.
 • Hver enkelt bedrift har en unik lenke til pålogging.

Registrer bedriften din her, for å sende digital rørlegger- og ferdigmelding

Det anbefales å se filmen under samtidig som du registrerer firmaet ditt. Du finner også filmen under "Hjelp" på siden hvor du registrer firmaet ditt.

Innvendig og utvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig/utvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler og utvendig VA-installasjoner.

Installasjon av vannmåler 

 • Haugesund kommune er eier av alle vannmålere og står for utskifting av vannmåler i kommunen.
 • Alle vannmålere skal installeres av autorisert rørleggerfirma.
 • Vannmålere hentes på Teknisk enhet Jovegen 90, Åpningstid kl. 07.30-15.00. 
 • Vannmåler skal være montert og ferdigmeldt senest 14 dager etter utlevering.

Normer og forskrifter

Dokumentering av offentlig ledningsnett

Her leverer du FDV og sluttdokumentasjon for offentlig ledningsnett

Skjema

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet