Bransjeside for rørleggere og entreprenører

KORT FORTALT

Rørleggermelding

Haugesund kommune har egen rørleggermelding. Kun godkjente rørleggerfirma kan melde inn arbeider via rørleggermeldingen. Dette gjelder nyanlegg/reparasjoner/rehablitering. Rørleggermeldingen består teknisk beskrivelse/ferdigmelding og innmåling av det arbeidet som er utført. Når du fyller ut rørleggermeldingen er det viktig at du mellomlagrer denne lokalt hos deg selv før du sender den videre. Den kan ikke sendes direkte på web!

Rørleggermelding (sist rev. mai 2015) (XLS, 168 kB) (Excel)

Rørleggermelding skal sendes: postmottak.teknisk@haugesund.kommune.no

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler.

Installasjon av vannmåler 

  • Haugesund kommune er eier av alle vannmålere og står for utskifting av vannmåler i kommunen.
  • Alle vannmålere skal installeres av autorisert rørleggerfirma.
  • Vannmålere hentes på Teknisk enhet Jovegen 90, Åpningstid kl. 07.30-15.00. 
  • Vannmåler skal være montert og ferdigmeldt senest 14 dager etter utlevering.

Utvendig sanitærarbeid

Hvis du skal utføre utvendige sanitærarbeider som for eksempel ny tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet, må du sende søknad (rørleggermelding).

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding med målsatt kart og tilkoblings-/utkoblingsdato til kommunen. Trasè, tilkoblingspunkt, kummer, vinkelendringer, stoppekraner og inntak i hus skal være målt inn i forhold til faste punkter.

Ved ny tilkobling av vann og avløp blir abonnenten registrert med gebyrer med en gang ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen og vannmåler er montert. 

Regelverk

Skjema

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet

Arve Langåker
Rørleggerkontrollør
E-post
Telefon 52 74 32 82