Politiske reglement 2019 - 2023

Del I - Politisk hovedstruktur for Haugesund kommune (PDF, 670 kB)

Del II - Politisk reglement – saksbehandling i politiske organer for Haugesund kommune (PDF, 646 kB)

Del III - Delegeringsreglement for Haugesund kommune

Del IV - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Haugesund kommune

Honorarer vedtatt 4. september 2019 (PDF, 136 kB)

Del V - Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Haugesund kommune (PDF, 466 kB)

Mandater/reglement/lover

Mandat for råd for eldre (PDF, 435 kB)

Mandat for integreringsrådet (PDF, 428 kB)

Mandat for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF, 436 kB)

Reglement ungdomsrådet (PDF, 520 kB)

Kommuneloven

Offentlighetsloven

Forvaltningsloven – Kapittel II – Om ugildhet (habilitetskrav)