Sentrumsplan

KORT FORTALT

Her finner du Haugesund kommunes sentrumsplan.

Kommunedelplan for sentrum 2015

Kommunedelplan for sentrum 2014-2030 (PDF, 22 MB)

Kommunedelplan for sentrum 2014 - 2030 - plankart (PDF, 8 MB)

Revidering 2021

Kommunedelplan for Haugesund sentrum (Sentrumsplanen) gjennomgår i 2021 en revidering. Alle dokumenter knyttet til det pågående planarbeidet vil samles på denne siden. Planen er planlagt vedtatt våren 2022.

Høringsdokumenter fra 2021

Kommunedelplan for Haugesund sentrum RL1700 - Revidering - Ny 1. gangsbehandling (Hoveddokument, 694KB) (PDF, 880 kB)

Plankart_datert_02_09_2021_A1-format (Vedlegg, 6MB) (PDF, 6 MB)

Planbestemmelser RL1700 Høringsutkast 02_09_2021 (Vedlegg, 31MB) (PDF, 2 MB)

Temakart 11_03_2021 (Vedlegg, 8MB) (PDF, 9 MB)

Planbeskrivelse KDP Haugesund sentrum 02_09_2021 (Vedlegg, 5MB) (PDF, 4 MB)

Oppsummering og vurdering av merknader fra offentlig ettersyn og høring 11_03_2021 (Vedlegg, 2MB) (PDF, 3 MB)

Uttalelser samlet 11_03_2021 (Vedlegg, 21MB) (PDF, 22 MB)

Fortettingsanalyse Haugesund sentrum_utdrag 13_09_2018 (Vedlegg, 12MB) (PDF, 13 MB)

Formingsveileder for Haugesund Høring Hoveddok 11_03_2021 (Vedlegg, 65MB)

Formingsveileder for Haugesund Høring Vedlegg 11_03_2021 (Vedlegg, 43MB) (PDF, 43 MB)

Hensynssoner kulturmiljø 18_03_2021 (Vedlegg, 34MB) (PDF, 35 MB)

Havnepromenade_Temautredning 14_09_2018 (Vedlegg, 3MB) (PDF, 3 MB)

Kombinerte formål - Notat 11_03_2021 (Vedlegg, 2MB) (PDF, 2 MB)

Strategier og virkemidler 11_03_2021 (Vedlegg, 1MB) (PDF, 2 MB)

ROS analyse 16_03_2021 (Vedlegg, 1MB) (PDF, 2 MB)

Trekke innsigelse - automatisk fredet kulturminner- KDP Haugesund sentrum 09_03_2021 (Vedlegg, 874KB) (PDF, 875 kB)

Avfallssug i Haugesund - Notat 22.8.2018 (Vedlegg, 225KB) (PDF, 226 kB)

 

Informasjon om rulleringen

 

Plan- og miljøutvalget ble orientert om planarbeidet 25.03.2021. Se pdf. (PDF, 5 MB)

Plan- og miljøutvalget ble orientert om planarbeidet 23.08.2018.Tilgjengelig på Haugesund kommuneTV. Orienteringen begynner 25 minutt inn i videoen.

Formannskapet ble orientert 29.08.2018. Orienteringen er ikke tilgjengelig på Haugesund kommuneTV.

Plan- og miljøutvalget behandlet planforslag 27.09.2018. Tilgjengelig på Haugesund kommuneTV. (PS 18/59)

Formannskapet behandlet planforslaget 03.10.2018. Tilgjengelig på Haugesund kommuneTV. (PS 18/111)

Bystyret behandlet planforslaget 17.10.2018. Tilgjengelig på Haugesund kommuneTV. (Sak 18/70)

Saksprotokoll fra Bystyret 17.10.2018 og politiske høringsinnspill til planforslaget. PDF, 183 kb (PDF, 183 kB)

 

Høringsdokumenter fra 2018

Bystyret vedtok den 17. oktober 2018 å legge Sentrumsplanen ut til høring og offentlig ettersyn. Dokumentene som inngår i rulleringen av Sentrumsplanen:

Dokumenter som var del av saksutredningen:

Høringsperiode

Første høringsperiode var fra 01.11.2018 - 14.12.2018

Her vil vi gi en oversikt over aktiviteter som inngår i medvirkningen:

  • Det er i september avholdt to kontordager- og ettermiddager for medlemmer av Plan- og miljøutvalget og Formannskapet, i forkant av deres politiske møter hvor saken ble behandlet.
  • Det er i oktober gjennomført intervju med Haugesunds Avis og skrevet kronikk i næringslivsmagasinet Jobb og Næring, side 30.
  • Orienteringsmøte med Rogaland fylkeskommune, plan, 17.10.2018
  • Presentasjon på Næringsforeningens Byggarena, 26.10.2018
  • Orienteringsmøte med Sentrumsgårdene, 05.11.2018
  • Orienteringsmøte med Næringsforeningen Haugalandet, 07.11.2018
  • Kronikk, Kommunalteknikk nr. 5, 07.11.2018
  • Folkemøte på Totalen Bluebird kaffebar, 08.11.2018 kl. 19 - 21
  • Orienteringsmøte med Fylkesmannen i Rogaland, 13.11.2018
  • Orienteringsmøte med Rogaland fylkeskommune, kultur, 14.11.2018

Planprogram

Planprogrammet som fastsetter rammene, innhold og prosess, for planarbeidet ble fastsatt av formannskapet 07.02.2018.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund